Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rolant

rolant

Pryddest debyg i awdl 'Y Graig', Rolant o Fôn, yn y modd y mae'n edrych yn ôl ar hynt y canrifoedd.

Rydw i'n eu cofio nhw i gyd: Hugh Cae Haidd, Wil Pant, Shem Pandy, Wil Jones Happy Valley, Ifan Morgan, Ellis Nant, Wil Thomas Bryn Hyfryd, Rolant Gruffydd Felin Hen a William Ifans Glasgoed.

Cerddi eraill: Edgar Phillips oedd y trydydd i bob pwrpas, a Rolant o Fôn yn ail.

Tra oedd eu mam yn dweud wrth Iona am fynd i eistedd at y ffenestr ac yn gwneud i Rolant agor y ffenestr er mwyn iddi gael mwy o wynt, edrychodd y pump ar ei gilydd.

"Rydan ni'n mynd i fod yng nghanol y chwilio." Yr oedd Rolant wrth ei fodd.

Mi fyddaf i'n grwydryn fel meibion Gruffydd ap Rolant.

Edrychwch beth sydd yma!" Rhoddodd Rolant ei ben allan drwy'r ffenestr er mwyn gweld yn well.

Bleiddgi oedd gan Rolant.

Cledlyn Davies a Rolant o Fôn oedd y ddwy awdl orau yn y gystadleuaeth.

Edgar Phillips oedd y trydydd i bob pwrpas, a Rolant o Fôn yn ail.

"Roedd mam yn dweud y cawn i fynd efo chi i lan y môr." Yn ddiweddarach, â'r bechgyn yn eu llofft eu hunain, meddai Rolant, "Wel wir, mae'r Iona yna'n ddigon digywilydd yn tydi?

Cerddi eraill: Thomas Parry a Dewi Emrys yn y dosbarth cyntaf, Rolant o Fôn, W. Roger Hughes a Dewi Aeron yn yr ail ddosbarth.

"Ond mi gawn ni wybod beth sy'n digwydd cyn y papurau newydd," oedd gobaith Rolant.

Unwaith fe ddaliodd leidr oedd am dorri i mewn i garej y tŷ drwy gau'i safn am ei fraich a dal ei afael nes i dad Rolant ddod i ryddhau'r dyn.

Cerddi eraill: Awdlau gan D. Cledlyn Davies a Rolant o Fôn oedd y ddwy awdl orau yn y gystadleuaeth.

Aeth mor bell â holi Rolant ynglŷn â phris bleiddgi ifanc, ond wedi cael gwybod,newidiodd ei feddwl yn sydyn.

"Dyma ganolfan y chwilio am yr hofrennydd i chi," meddai Rolant.

wrth feddwl be' f'asa' 'Nhad yng nghyfraith wedi'i ddeud, be' f'asa'JohnJones Tan 'Rallt wedi'i ddeud Owen Pritchard Sadlar, Simeon a Manuel Thomas, Gruffydd Wilias, Rolant Wilias, HughieJarvis .