Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rownd

rownd

Rownd wyth ola Cwpan y Principality sy'n cael y prif sylw yn rygbi Cymru yfory a drennydd.

Mae Stevens a Mark Williams wedi dychwelyd i Gymru i ymarfer cyn eu gemau ail rownd.

Mae'n sicr bellach mai Stephen Hendry, Pencampwr y Byd ar saith achlysur, fydd yn chwarae Stevens yn rownd yr wyth ola.

Mae nhw allan o gystadleuaeth eleni ar ôl colli yn erbyn Bayern Munich yn rownd yr wyth ola.

Enillodd Kelly Morgan o Donteg ger Caerdydd, ei gêm rownd gyntaf ym mhencampwriaeth Agored Siapan.

Mae modd rhagweld y troeon yn y ffordd wrth astudio gwifrau teligraff yn y pellter; mae gweld rhywun yn sefyll mewn arosfan bysiau yn arwydd go lew y gallai fod bws rownd y tro nesaf; chwiliwch yn y pellter am geir yn dod i'ch cyfarfod, a gofalwch eich bod yn tynnu a gwthio'r llyw drwy'ch dwylo yn hytrach na chroesi'ch breichiau.

Bydd Arsenal yn chwarae Valencia yn ail gymal y gêm rownd wyth ola yng Nghynghrair y Pencampwyr.

Ar y llaw arall fe dorrodd Phil Price 70 am y trydydd diwrnod yn olynol efo rownd arbennig o dda - 68 - mewn gêm gyfartal efo Retief Goosen.

Voltchkov, o Belarus, yw'r dyn cynta ers John McEnroe yn 1977 i gyrraedd y rownd gyn-derfynol ar ôl chwarae yn y rowndiau rhagbrofol.

Ac ar yr eiliad nesaf, fel edrych i mewn i ddwy ogof a'r haul yn eu pen draw yn mynd rownd y ddaear yn ôl astonomeg y Dyrchafael a'r peth hwnnw a elwir mor chwerthinllyd o anghywir yn Gredo'r Apostolion.

Mae Morgannwg a Chymru yn nhrydedd rownd Tlws y Natwest heddiw.

Ar ôl y gêm arall yn rownd yr wyth ola neithiwr, mae gan Galatasaray fantais o 3 - 2 dros y deiliaid Real Madrid.

Abertawe a Wrecsam fydd yn cystadlu am y Cwpan Cenedlaethol y tymor hwn, ar ôl i'r ddau ennill eu gemau rownd gyn-derfynol yn eitha cyffyrddus neithiwr.

Y cynta i gyrraedd pum ffrâm sy'n mynd trwodd i rownd yr wyth ola.

Enillodd Yeovil, o Gynghrair y Conference, 1 - 0 yn Blackpool ddoe yn Ail Rownd Cwpan Lloegr.

Bydd y gêm yn y rownd nesaf yn erbyn Swydd Warwick yn Edgbaston.

Daeth Cymru mor agos i guro'r Goliath o dîm o Awstralia yn rownd gyn-derfynol Cwpan Rygbi Cynghrair y Byd yn Stadiwm McAlpine yn Huddersfield, neithiwr.

Mae Rioch yn dod yn lle John Benson, a ymddiswyddodd ar ôl i'r tîm golli yn rownd derfynol gemau ail-gyfler Ail Adran.

Ffrainc sydd drwodd i rownd derfynol Euro 2000 ar ôl i Zinedine Zidane sgorio o'r smotyn ym munudau ola yr hanner awr ychwanegol.

Roedd hi'n bumed yn y rownd ragbrofol ac yn sicr 'doedd hi ddim ar ei gorau.

Aeth e nôl i'w gornel a daeth e mâs i'r rownd olaf.

Yn y rownd gyn-derfynol arall bydd pencampwraig y llynedd, Lindsey Davenport yn wynebu Jelena Dokic.

Mae Lerpwl trwodd i rownd gyn-derfynol Cwpan UEFA ar ôl curo Porto o ddwy 2 - 0 yn Anfield - a 2 - 0 dros y ddau gymal.

Mae angen tair ffrâm arall ar Williams i gyrraedd y rownd gyn-derfynol.

Roedd rhaglen lawn o gemau yn Y Cwpan Cenedlaethol heno, ac wrth i'r timau nesau at rownd yr wyth ola, mae pethau'n dechrau cymhlethu.

Y ffefryn Tiger Woods syn arwain yn rownd gynta Pencampwriaeth Golff Agored yr Unol Daleithau yn Pebble Beach.

Bydd raid i Rangers guro Monaco yn Ibrox mewn pythefnos er mwyn cyrraedd y rownd nesaf.

Yn rownd wyth ola'r Cwpan fis nesaf bydd Manchester City yn chwarae Ipswich, Birmingham yn wynebu Fulham a Crystal Palace yn wynebu Sunderland.

Llongyfarchwyd Cangen Caernarfon yn gynnes iawn ar ennill y rownd derfynol o'r Cwis Llyfrau yn Llanbedr Pont Steffan.

Bu raid i Gymru chwarae amser ychwanegol cyn curo Georgia 38 - 33 yn y rownd derfynol.

Buasain bosib chwarae gemau rownd gyntaf yno.

Roedd Swail ar ôl bod ar ôl naw ffrâm i saith yn erbyn Shayne Storey, yna enillodd y dair ffrâm ola a mynd rhagddo i'r rownd nesa.

Mae Cymru wedi gwneud popeth oedden nhw'n moyn wneud - sef cyrraedd y rownd gyn-derfynol.

Llongyfarchwyd y ddwy aelod o Gaernarfon a gyrhaeddodd y rownd gyn-derfynol yn Y Drenewydd.

Martin Lee a Louise Latimer oedd yr unig ddau o Brydain i gyrraedd yr ail rownd.

Yn rownd derfynol Rhanbarth y De ar y Vetch neithiwr, fe gollon nhw o dair gôl i ddwy yn erbyn Brentford.

O'r digwyddiad hwnnw ymlaen, un tîm oedd ynddi, ac ar y diwedd, Llanelli aeth drwyddo i'r rownd gyn-derfynol, gyda sgôr o ddeg pwynt ar hugain i dri, a'r hawl i wynebu sialens tîm arall o gryse duon--ond cryse duon o Gastell Nedd y tro hwn, a'r gêm yn cael ei chware ar faes San Helen yn Abertawe.

Cafwyd nifer o ganlyniadau annisgwyl yn nhrydedd rownd Cwpan Worthington neithiwr.

Ond os daw hi'n frathu ewinedd heddiw, profodd David Park, gyda rownd o 65 ar ei ymddangosiad cynta yn y gystadleuaeth fod ganddo fo'r gêm i gario Cymru dros y llinell derfyn.

'Byse'n well 'da ni gwrdd â nhw yn y rownd derfynol.

Cafodd y Saeson eu bowlio allan am 182 yn eu gêm rownd go-gyn-derfynol yn erbyn De Affrica.

Gwthiodd y bygi i ben y stryd, rownd y gornel ac i fyny'r rhiw at y siopau.

Abertawe, felly, sydd trwodd i'r rownd gyn-derfynol - ond clod hefyd i'w golwr Jason Jones.

mae'r Eidal bron iawn yn sicr ou lle yn rownd wyth ola Pencampwriaeth Euro 2000.

mae'r trydydd detholyn, Magnus Norman, drwodd i rownd derfynol Pencampwriaethau Tenis Agored Ffrainc yn Paris ar ôl curo Franco Squillari o dair set i ddim.

Mae Twrci trwodd i rownd wyth ola un o'r prif gystadleuthau pêl-droed am y tro cyntaf erioed.

Am y rownd gyn-derfynol arall, mae Portiwgal wedi creu argraff fawr arna i.

Yn rownd gyn-derfynol y dynion yfory bydd Andre Agassi yn wynebu Patrick Rafter am yr ail flwyddyn yn olynol a phencampwr chwech o'r saith mlynedd ddiwetha, Pete Sampras, yn wynebu Vladimir Voltchkov.

Soniodd lawer wrthyf am y wefr a gawsai o forio 'rownd y byd', er iddo fy ngadael mewn peth dryswch pan hysbysodd fi, 'Rydw i wedi bod ar y chwe cyfandir bellach.'

Mae Serena Williams eisoes trwodd i'r rownd gyn-derfynol ar ôl curo ei chyd-Americanes, Lisa Raymond, 6 - 2, 6 - 0, y prynhawn yma.

Falle bydde well 'da ni gael un o'r time mawr, ond mae hwn yn rhoi gwell cyfle i ni fynd trwodd i'r bedwaredd rownd.

Methodd y gwibiwr o Gasnewydd, Christian Malcolm, a chyrraedd rownd derfynol y 60 metr ym Mhencampwriaethau Athletau Dan-do y Byd yn Lisbon.

Yr eilydd Michael Blackwood rwydodd y drydedd wedi 64 munud, a hynny efo'i gyffyrddiad cynta yn y gêm, a roedd y deiliaid gam yn nes at rownd derfynol arall yn y Cwpan Cenedlaethol.

Yn ail gymal y rownd gyn-derfynol, curodd Bayern enillwyr y gystadleuaeth llynedd, Real Madrid, 2 - 1, sef 3 - 1 ar gyfanswm goliau.

Maen nhw wedi cymryd cam bras tuag at y rownd derfynol a gêm debygol yn erbyn Wrecsam sydd hefyd â dwy gôl o fantais dros Y Barri ar ôl eu gêm cymal cynta' nhw.

Dim ond y ffaith eu bod yn sownd yn eu seddau ac allan o gyrraedd ei gilydd a'u cadwodd rhag ymladd yn gorfforol, ac oni bai ei bod yn teithio ar raddfa o saith deg milltir yr awr ar draffordd brysur byddai Carol wedi troi rownd yn ei sedd ac ysgwyd y ddau ohonynt - er na fu iddi erioed wneud y fath beth o'r blaen.

Cafodd y Cymro Phil Price rownd o 72, mae e felly yn gyfartal â'r safon.

Yn y rownd derfynol y tymor cynt, roedd blaenwyr Castell Nedd wedi llwyddo i roi crasfa go iawn i ni, ac wrth gwrs, roedd

Roedd hi'n deud mae'n siŵr bod gen i fwy o nerth na hi wrth 'mod i'n ifanc, a wedyn mi fues i'n troi handl y mangl rownd a rownd a rownd.

Mae Tim Henman allan o senglaur dynion ar ôl cael ei guro gan Mark Philipoussis yn y bedwaredd rownd - y tro cynta i Henman fethu cyrraedd yr wyth olaf ers pum mlynedd.

Mae gemau'r rownd gyn-derfynol dros 33 ffrâm ac yn para am dridiau.

Yn rownd yr wyth ola fis nesa bydd Lerpwl oddi cartre yn Southampton neu Tranmere, Arsenal gartre yn erbyn Bolton neu Blackburn, West Ham yn wynebu Tottenham a Chaerlyr yn erbyn Wycombe neu Wimbledon.

Ymhlith y chwaraewyr ifanc sydd ar y daith mae Gavin Henson (Abertawe) a Robin Sowden-Taylor (Caerdydd). Roedd y ddau yn aelodau o garfan dan 19 Cymru gyrhaeddodd rownd gyn-derfynol Cwpan Ieuenctid y Byd yn Chile.

"Mae'n debyg eu bod wrthi'n rhwyfo rownd yr ynys pan oeddwn i'n brysur yn chwilota o gwmpas y plas.

Bydd Cymru'n cynnal rownd o gyfres rygbi saith-bob-ochr y byd yr haf nesa.

Gyda'r canlyniad yna, pell iawn oedd y gobeithion am gyrraedd y rownd derfynol, ond fe'n tynnwyd i wynebu Pen-y-bont yn rownd yr wyth ola, a hynny ar y Strade.

Cyhelir dwy gêm rownd gyn-derfynol Cwpan Rygbi'r Principlity yn Stadiwm y Mileniwm yfory.

Disgwylir cadarnhad cyn bo hir y cynhelir rownd derfynol Cwpan Lloegr yn Stadiwm y Mileniwm.

Mae Mark Williams wedi cyrraedd rownd gyn-derfynol Pencampwriaeth Snwcer China.

Mi fydden sioc enfawr a dweud y gwir, sen ni yn ennill, meddai Andrew Jones, chwaraewr disgleiria Cymru yn eu buddugoliaeth yn y rownd ddiwetha yn erbyn Sir Oxford.

Fel hyn, bydd ysgolion yn cadw at ofynion y gyfraith ond hefyd yn datblygu mewn modd cadarnhaol, gan 'ddod rownd' un gofyniad statudol arall eto nas lluniwyd gydag ardaloedd gwledig mewn golwg.

Mae'n Rownd Derfynol Cwpan Lloegr yn Stadiwm y Mileniwm yfory, a llygaid y byd ar Gaerdydd.

Yn ôl adroddiadau fe fydd Ryan Giggs yn holliach ar gyfer gemau Cymru gydag Armenia a'r Iwcrain yn rownd ragbrofol Cwpan y Byd.

Y Rownd.

Petae Cymru yn ennill, byddan nhw'n wynebu Sir Gaerlyr yn y rownd nesa.

Fe gurodd hi Sara Mountford yn y rownd gynderfynol cyn ennill o ddau dwll ac un yn weddill yn erbyn Sarah Jones o Abertawe yn y rownd derfynol.

Chwaraewyd rownd derfynol Cwpan Gilbert yn Aberystwyth ddoe.

yr wythnos hon mae gan gaerdydd gem gartref atyniadol yn yn rownd cwpan yr fa yn erbyn middlesbrough.

Cafodd Tim Henman fraw pan gollodd y set gynta cyn mynd rhagddo i guro Paradorm Srichaphan ac i ail rownd Wimbledon.

Roedden ni'n gorfod arwyddo llyfr ac yna camu'n ôl ac wrth wneud hynny peth naturiol oedd troi rownd ond, wrth ichi droi rownd, roedd yna ddau neu dri o aelodau o'r militia yn eich wynebu chi ac mi oedd gynnon nhw Kalashnikovs a phetaen nhw ddim yn leicio'ch wyneb chi neu ddim yn ymddiried ynoch chi, mi fyddai'n hawdd iawn iddyn nhw eich lladd chi.

Gall Caerdydd edrych ymlaen at gêm gartre yn erbyn Cheltenham yn yr ail rownd fis nesa a chroesawu'r amddiffynnwr Rhys Weston o Arsenal i Barc Ninian.

Mae gobeithion Leeds United o le yn rownd derfynol Cynghrair y Pencampwyr wedi'u chwalu - ar ôl iddyn nhw golli 3 - 0 yn Valencia.

Mae'r achosion mwyaf difrifol yn derbyn gofal rownd-y-cloc gan weithwyr Cronfa Achub y Plant mewn pebyll arbennig.

Mae Richard Vaughan o Lanbradach trwodd i rownd wyth ola Pencampwriaeth Badminton y Swisdir.

Trodd yntau rownd yn araf.

Yn naturiol roedd y rownd drosodd.

Mae Clwb Rygbi Harlequins yn bygwth gwrthod chwarae eu gêm rownd gyn-derfynol gyda Newcastle yn Nharian Ewrop.

"Roedd y grŵp yn teithio Cymru, yn mynd rownd y clybie.

Mae Lerpwl trwodd i rownd gyn-derfynol Cwpan Worthington ar ôl curo Fulham 3 - 0 neithiwr.

Yn y Cwpan Cenedlaethol heno bydd Y Barri a Wrecsam yn chwarae cymal cynta'u gêm nhw yn rownd gyn-derfynol y gystadleuaeth.

Mae enillydd y gêm hon i fod i chwarae John Higgins yn rownd yr wyth olaf ddydd Gwener.

Yn y rownd nesa bydd Abertawe yn wynebu Caerfyrddin ar y Vetch a TNS yn gorfod teithio i'r Barri.

Ian Woosnam sy'n arwain chwaraewyr Prydain ar hyn o bryd. Mae e un ergyd yn well na'r safon ar ôl rownd gynta o 71.

Aeth Arsenal trwodd i ail rownd Cynghrair Pencampwyr Ewrop drwy ddal Lazio i gêm gyfartal 1 - 1 yn Stadio Olympico.

Wedir tor-calon o golli i Sir Gaerloyw yn rownd derfynol Cwpan Benson & Hedges ddydd Sadwrn, daeth newydd calonogol i Robert Croft ddoe.

Mae Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas Pêl-droed Cymru, David Collins, wedi dweud eu bod nhw wedi gwneud cais i UEFA, i gynnal rownd derfynol un o brif gystadleuthau Ewrop yn y stadiwm ymhen dwy flynedd.

Mae Abertawe'n ffefrynnau i gyrraedd rownd derfynol y Cwpan Cenedlaethol ar ôl iddyn nhw guro Merthyr 2 - 0 ar Barc Penydarren neithiwr.

Bydd on chwarae Andre Agassi yn rownd yr wyth olaf yfory.

Cafodd ail rownd o 69 ac y maei gyfanswm o saith ergyd yn well nar safon ddim ond un yn fwy na Robert Coles o Loegr sydd ar y blaen.

Darren Clarke enillodd bencampwriaeth agored Lloegr gyda rownd olaf o 65.