Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rwystr

rwystr

Pan welodd ddau rwystr metel uwch ei ben sylweddolodd pe bai ef yn ymestyn ei gorff rhyngddyn nhw buasai'n gallu bod yn `bont' y gallai pobl gropian drosti i ddiogelwch.

Un o'r themau ydw i'n darllen i fewn i'ch gwaith chi yw rhyw deimlad fod technoleg, fel y dywedsoch chi rwan, tractors ac yn y blaen, yn rwystr i ddatblygiad diwylliannol a'r ffordd yna o fyw.

a) Dylid cadw allanfeydd tân yn glir ac yn rhydd rhag unrhyw rwystr bob amser.

Yn wir, crewyd rhyw fath o rwystr seicolegol ym meddyliau'r di-Gymraeg a'u llesteiriai rhag ceisio gwneud unrhyw ymdrech i ddysgu dim o'r iaith.

Wedi i ni basio swyddfa dollau'r Almaen yn ddi-rwystr, cawsom ein hunain yn gyrru rhyw hanner milltir hyd nes cyrraedd swyddfa'r ochr Gomiwnyddol.

Pa rwystr oedd i wreng a bonedd ddathlu'r žyl yn llon?

Yr unig rwystr posib yw Undeb Rygbi Cymru.

Yr unig rwystr arall a allai fod fyddai diffyg ffydd.

Defod ymatal dynoldeb parchus ydi'r unig rwystr sy'n 'nghadw i'n ol y gwirionyn hiraethus fel ryw i.'

Hyd nes ein bod yn rhyw ddeg oed i oedfa'r bore yn unig y byddem yn mynd ond wedi hynny os nad oedd arholiadau neu rhyw rwystr cyffelyb, byddem yn mynd i oedfa'r hwyr hefyd.

Mae'r addasiadau Cymraeg yn dderbyniol er bod y gair etifeddu yn y frawddeg gyntaf yn Pws Esgid uchel wedi bod yn ychydig o rwystr wrth ddechrau'r stori.

Fe fyddai ennill statws swyddogol i'r Gymraeg yn arbed y dryswch presennol: fe fyddai'n neges ddiamheuol i bobl yng Nghymru fod gwerth ar yr iaith a bod modd ei defnyddio heb rwystr.