Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rybudd

rybudd

Yn anffodus bun rhaid i Geraint Roberts ai Fand ohirio ei ymddangosiad yn yr Wyl eleni ac ar fyr rybudd daeth Bedwyr Hughes i'r adwy.

Dechreuodd yr ymgyrch gyhoeddus gyda rali fawr a drefnodd ar lannau Tryweryn, lle y rhoddais rybudd mai unig obaith llwyddiant oedd ymgyrch nerthol iawn cyn i'r mater gyrraedd y Senedd.

Ar fyr rybudd - pum awr yn wir - daeth y ddwy chwaer o Beulah atom ym mis Mawrth.

Doedd bosib fod Emyr yn credu ei bod hi wedi ei adael go iawn, ei adael am byth, jyst fel'na, ar fyr rybudd?

...coedwigwr praff yn dethol pren Tyrd ataf; cân â'th fwyell rybudd dwys A tharo unwaith, ddwywaith, nes bod cen Yn tasgu, a'r ceinciau'n crynu, a chrymu'u pwys; Dadwreiddia fi o'r ddaear, cyn y daw Ffwrneiswaith y golosgwyr acw draw.

Dyna rybudd chwech o grwpiau cadwraeth Prydain sy'n galw ar y Llywodraeth i lunio mesurau i amddiffyn holl rywogaethau Prydain.

Cafodd Malcym rybudd i gadw golwg ar y fuwch bob yn ail a phorthi'r gwartheg.

Ond yna cofiodd am rybudd Manon ac ymbwyllodd.

Cododd cymylau o lwch i'r aer a dechreuodd tanau bach hwnt ac yma, ond diolch i rybudd gwyrthiol yr anifeiliaid ni chafodd unrhyw un ei anafu.

Y mae wedi gofalu ei bod yr ochr iawn i'r gwynt fel y caiff rybudd ymlaen llaw o bresenoldeb unrhyw erlidiwr.

Gorfod ymarfer bob wythnos, mynd ar wyliadwriaeth un noson o bob wyth a bod yn barod i droi allan ar fyr rybudd.

Derbyniodd Huw Lewis (20 oed) a Hedd Gwynfor (20 oed), y ddau yn fyfyrwyr yng Ngholeg Prifysgol Cymru Aberystwyth, rybudd swyddogol gan yr heddlu cyn cael eu rhyddhau.

'Roedd yr hogiau yn y capel 'rŵan yn disgwyl ei weld meddyliodd, a heb rybudd o gwbl dechreuodd y dagrau lifo.

'Mi gawn ni rybudd ei fod o'n dod !

Ond dyma rybudd.

Felly pan glywch chi rybudd i beidio siglo'r cwch peidiwch a meddwl am funud mai dyna'r tro cyntaf i'r alwad honno gael ei gwneud — fe'i gwnaed droeon dros y blynyddoedd.

Fedra i ddim bod yn sicr, ond fe ddywedodd ei fod am fynd i ddawnsio ac y byddai'n hwyr arno'n cyrraedd.' Mi gawn weld,' a heb rybudd taranodd eilwaith.

Roedd hi'n ddewis felly rhoi'r gorau iddi yn y Cyfarfod Cyffredinol diwethaf 'ma neu fentro y byddai'r cynnig ar symud y Cyf Cyff yn llwyddo a bachu ar fy nghyfle i fynd yr adeg honno gan roi digon o rybudd i bawb o'r bwriad hwnnw.

Roedd yn brofiad rhyfedd iawn - edrych allan o ffenest siop a gweld yr holl wynebau yn edrych nôl ata'i!' Pan alwyd cynrychiolydd y Groes Goch i Dohonan ar fyr rybudd, bu'n rhaid i Aled ddal yr awennau, yn trefnu lle diogel i gadw'r holl lori%au oedd yn cario nwyddau ac i oruchwylio unrhyw lwythi nwyddau eraill oedd yn cyrraedd yr ardal.

Yn sydyn cofiodd Idris rybudd Ffantasia na ddylai ddweud wrth neb ble'r oedd yn mynd.

Yn ôl Mr Smith, y BBC ddylai symud os byddai raid gan eu bod wedi gwneud y penderfyniad heb rybudd nac ymgynghoriad.