Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rydach

rydach

'Mae 'na rhyw berthynas agos rhwng y cast a'r gynulleidfa, ac mi rydach chi'n sylweddoli'n fuan iawn os nad ydy'r gynulleidfa yn hapus.

A hefyd rydach chi'n dadlau, yn y theatr, efo pob peth.

Rydach chi'n iawn, Mr Rees," meddai wrth yr athro, "mae'n rhaid iddo fynd i'r coleg." "Ydi.

Rydach chi'n cydweithio ac yn trafod yn fanwl efo'r cyfarwyddwr; mae'n rhaid i chi ffeindio rhywbeth o fewn eich profiad, rhywbeth sy'n gweithio, a rhywbeth sy'n hollol bragmatig.

Pan ydach chi'n gorfod ffilmio rhywun sy'n diodde' ac rydach chi'n gwybod mai hwn ydi'r llun sy'n mynd i wneud yr eitem.

Rydach chi'n deall y teimladau sy'n mynd trwyddyn nhw ond does yna ddim byd sy'n ddealladwy ichi o ran yr iaith.

Rydach chi'n delio efo 'bydoedd', fel cyweirnodau mewn ffordd: fedrwch chi ddim dod â'r peth 'yma' i mewn i'r byd arbennig 'yma' achos tydi o ddim yn perthyn, ddim yn gweithio.

Rydach chi'n darllen y ddrama, gweld faint o olygfeydd sydd yna, sut mae'n symud, be ydi rhythm y ddrama; wedyn mae yna bethau o fewn y ddrama ei hun.

Os ydi cynhyrchydd yn dweud 'Dwi isio cadair yn fama', rydach chi'n deud 'Pam?' Mae o neu hi'n deud wrthoch chi; iawn, dyma'r fath o gadair wnawn ni'i rhoi - oherwydd mae hi o fewn yr iaith weledol o'n i'n sôn amdani gynnau...

Rydach chi'n gweld pobl efo tai, plant, ceir, bol cwrw - alla'i ddim fforddio bol cwrw!

Weithiau rydach chi'n teimlo eich bod chi'n torri i mewn ar ddioddefaint pobl ac mae hynny'n gwneud ichi sylweddoli pa mor giaidd y mae newyddion yn gallu bod.

Mi roisoch gartre i Aled a'i fam er mwyn cael howscipar ar y cheap, a rydach chi am dynnu Aled o'r ysgol er mwyn cael gwas yn y siop ar y cheap!" Nid atebodd Matthew.

'Does yna ddim problem, byth, achos rydach chi'n gorfod bod yn uffernol o bragmatig.

Ac eto, pan fydd gair Duw yn dweud wrthych chi fod pwy bynnag sy'n credu yn yr Iesu yn cael bywyd tragwyddol, rydach chi'n dweud fod hynny'n rhy...rad rywsut.

Mi rydach chi'n falch o'n gweld, tydach?

'Yn eich tyb chi, 'rydach chi'n weithiwr ac yn rheolwr?

Unwaith rydach chi wedi gosod hynna, gosod eich rheolau of ewn y darn, mae o fel gosod cerddoriaeth.

Yn y man ebe Ernest: `Harri, 'rydach chi'n bur ddistaw, ond, wrth gwrs, hwyrach y b'aswn i 'run fath fy hun.

'Rydach chi'n uwch na nhw, eu cyflogwr, y perchennog .

Mae gweithio yn y theatr yn uffar o donic; rydach chi'n cael gweithio ar eich pen eich hun am gyfnod, ond wedyn rydach chi'n dod i mewn i'r sefyllfa gyfan, lle na does gynnoch chi ddim pum munud.

Glanio, eich troed ar y ddaear, ton y gynhesrwydd yn dod trosoch, a rydach chi'n iawn, yn iawn braf...

Rydach chitha' wedi'i weld o hefyd, Snowt, ddega' o weithia', ond do?" "Do, Sam," meddai Snowt; ac ychwanegu, dan ei anadl, fel petai," ...

Oherwydd o be wela' i, mi rydach chi dros Gymraeg sydd wedi ei hysgaru o'i gwreiddiau cymunedol a thros Gymraeg fydd heb unrhyw rym yn y dyfodol.

'Rydach chi'n rheolwr llawn - wedi etifeddu'r peth.'