Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rydyn

rydyn

'P'run bynnag, rydyn ni'n gwybod y gyfrinach rŵan.' 'Ydyn,' meddai Iestyn, gan ddal i graffu rhwng y cerrig yn y mur fel pe bai yn disgwyl gweld y dyn yn dod yn ôl.

Rydyn ni wedi gweld ar ôl y daith i Canada bod chwaraewyr yn dod trwodd.

Rydyn ni'n ddigon uchel yn y fan'ma." O ochr y pier, wrth graffu dros y rheiliau, roedd modd gweld am filltiroedd.

'Rydyn ni'n siarad am 37 o chwaraewyr nawr,' meddai.

'Rydyn ni'n teimlo bod ni'n symud 'mlaen fel clwb - rydyn ni'n broffesiynol iawn.

Rydyn ni wedi cael mwy o hyder ar ôl chwarae'n dda am awr yn erbyn Seland Newydd.

Rydyn ni wedi bod â chysylltiad da â nhw yn y gorffennol a rydyn ni'n dal i'w bwydo nhw.

Mae'n rhyfedd fel rydyn ni i gyd yn awchu ac yn sychedu am y pethau rydyn ni yn eu galw yn gyfiawnder a chyfartaledd.

Ond rydyn ni'n cael ein siomi gyda'r bwyd; does yna ddim cyflenwad trydan yn Jijiga heno.

Cofiwch, dydyn ni ddim yn angylion o bell ffordd, ond rydyn ni'n fodlon ac yn barod i drio'n gorau.

Rydyn ni'n chwilio am y ffilm fydd yn cyfateb i anghenion ein breuddwydion, y ffilm berffaith.

Cyngor y Celfyddydau sydd wedi bod yn gofalu am y ddrama - biwrocratiaid di-weledigaeth ydyn nhw, mae arna i ofn, a dyna pam rydyn ni yn y sefyllfa yma.

Rydyn ni'n edrych ymlaen at flwyddyn nesa rwan a gobeithio cawn ni fynd fyny'n ôl yn syth.

Rydyn ni'n cynhyrchu ac yn diweddaru storïau yn barhaol er mwyn creu gwasanaeth newyddion Cymraeg mwyaf cyflawn y We.

'Yma, yn ein gwlad anferth, rydyn ni'n newid hanes.

Rydyn ni'n gobeithio cael ymateb da i Benwythnos Sêr S4C, fel y gallwn ni gynllunio dewis ehangach a mwy amrywiol o deithiau yn y flwyddyn 2000, gan gynnwys, o bosibl, penwythnosau garddio a choginio gyda gwahanol gyflwynwyr S4C.

"Rydyn ni'n gobeithio y bydd y barnwr yn argymell fod rhaid newid y gyfraith," meddai.

Mae egwyddorion yr hyn rydyn ni'n galw amdano wedi'u gosod allan mewn cynnig a basiwyd yn y Cyfarfod Cyffredinol y llynedd.

Rydyn ni'n edrych ymlaen am gêm galed yn erbyn Caerdydd - a gobeithio ennill.

`Rydyn ni mewn trafferth gyfeillion,' gwaeddodd Ivan ar ei ddau gi, Belka a Chernysh.

Naill rydyn ni yn clochdar yn y dull mwyaf ansensitif neu rydyn ân pennau yn ein plu.

Rydyn ni'n croesawu eich sylwadau.

Rydyn ni wedi cael y profiad o fynd lan i Lords unwaith yn barod y tymor yma, a mae'r bechgyn wedi cael y profiad o whare yno.

Rydyn ni'n dysgu trwy gasglu'r negeseuon gwan, nid dim ond negeseuon y goleuni y gallwn ei weld, ond hefyd allyriadau eraill megis uwchfioled, pelydrau-X, golau isgoch a thonnau radio.

Rydyn ni'n gwneud ein gore, ond mae llawer ohonyn nhw'n colli'r frwydr.'

Rydyn ni wedi cael cadarnhad o'r diwedd y bydd naw clwb yn y Cynghrair tymor nesa.

'Ond rydyn ni wedi paratoi'n dda - ni wedi ymarfer yn galed - a rwyn credu bod cyfle da gyda ni i fynd trwodd i'r rownd derfynol.

Rhaid i ni nawr wneud yn siwr ein bod ni'n gwneud y pethau syml yn iawn a bod yn gywir yn yr hyn rydyn ni'n drïo wneud.

Rydyn ni, fel eraill, wedi bod yn hwyr i ddeffro i'r angen i wneud ein bywyd cyffredin mor ddiogel ag sydd modd i blant, meddai'r Archesgob.

Ym awr y pum cyfrol sydd ar y silffoedd at yr Eisteddfod eleni a chyn belled ag y mae'r fasgedaid hon o stori%au byrion yn y cwestiwn, rydyn ni'n dechrau ar ddiwedd y broses yna ac yn symud ymlaen, dybiwn i, at gyfnod gwahanol eto, cyfnod ansicr iawn ei gyfeiriad a chymysglyd ei natur.

Diolch i sgript ardderchog Jonathan Myerson ac animeiddwyr talentog yng Nghaerdydd, Llundain a Mosgo, rydyn ni wedi creu ffilm sydd nid yn unig yn llawn cywirdeb deallusol a safonau artistig uchel, ond sydd hefyd yn hwyl.

ac wrth gwrs rydyn ni'n byw ym mhentre'r byd nawr gan addasu ymadrodd marshall mcluhan ) felly mae maeth yn dod o bob man, o bob cyfeiriad, oni bai'ch bod yn byw mewn gwâl gan ddwyn un o ddelweddau kafka ).

Rydyn ni nawr yn gweld effaith cynifer o dramorwyr yn yr Uwch-gynghrair.

Mae'r cynllun yma'n cyfuno sgiliau'r ddau sector yma ac rydyn ni'n croesawu'r cwmni i Gymru oherwydd y cyfraniad uniongyrchol i gyflogaeth lleol.

`Rydyn ni'n gyfoethog!' `Beth wnawn ni ag ef?' `Hanner munud ...' `Beth?' `Nid ein harian ni yw e.' `Ond ni ddaeth o hyd iddo.' `Y cyfan y mae hynny'n ei olygu yw bod rhywun wedi ei golli e.

'Rydyn ni mewn safle da ond mae tipyn o waith ar ôl 'da ni.

`Mae hyn yn wych,' gwaeddodd Archie, `pryd rydyn ni'n tynnu llinyn y parasiwt?' `Mae digon o amser,' atebodd John Boxall, yr hyfforddwr.

Wrth i ni adael Hartisheik, rydyn ni'n gyrru heibio i oddeutu cant o bobl sydd wedi ymgasglu y tu allan i gompownd Cronfa Achub y Plant.

Mae gennyn ni'r grwp gorau a mwyaf gweithgar o ymgeiswyr ac rydyn ni wedi dewis ymgeiswyr ar gyfer bron bob un o seddi San Steffan.

"Rydyn ni wedi cael ymateb arbennig o dda o'r ysgolion, a does dim dwywaith amdani, mae'n rhaid i ni ddechrau gyda'r plant os ydym am ddatrys y broblem o ysbwriel a diogelu ein cefn gwlad", meddai'r Cynghorydd Tony Hughes.

Rydyn ni wedi paratoi'n drylwyr ar gyfer y gêm yma ond mae'n mynd i fod yn gêm andd dros ben.

rydyn ni'n byw yn agos at ein gilydd.

'Ar ôl siom y gêm honno rydyn i wedi gweithio'n galed ar ein hamddiffyn.

'Rydyn ni'n rhydd,' gwaeddodd Morlais wrth glywed lleisiau'r corachod yn gwanhau y tu ôl iddyn nhw.

Rydyn ni wrth ein bodd fod y ffilm orffenedig wedi derbyn yr enwebiad hwn.

Rydyn ni'n gobeithio falle y bydd Bangor yn gwneud ffafr â ni drwy guro Caerfyrddin pan gaiff y gêm honno ei chwarae - pwy a wyr! Mae cwpwl o anafiade 'da ni a ni'n mynd i'r gêm heno heb ddau neu dri o chwaraewyr.

Rydyn ni fel gwasg wrth ein bodd yn gweithio ar ddiweddaru clasur mae miloedd yng Nghymru yn cofio o'u plentyndod.

Rydyn ni yn PDAG yn awyddus iawn i weld cydnabod pwysigrwydd aruthrol addysg yn y blynyddoedd cynnar a safle'r Gymraeg yn yr holl wasanaethau i'r plentyn ifanc a'i deulu.

mae'r llyfr hefyd yn tanlinellur hyn rydyn ni i gyd yn ei wybod yn barod - fod Cerys yn seren hollol unigryw, er fod hi'n cael ei chymharu â phob cantores ers degawdau, o Janis Joplin i Debbie Harry.

Rydyn ni wedi gweld dros y blynyddoedd bod yr ERC yn gwneud popeth fedran nhw i gadw'r Ffrancwyr yn hapus a'u cadw nhw yn y gystadleuaeth.

'Rydyn ni wedi wneud o o'r blaen mewn nifer o gemau a mae llawer iawn o glybiau wedi gwneud hynny yn ein herbyn ni.

"Yr un peth, rydyn ni'n gyd-gyfrifol am gyflawni trosedd, boed hwnnw'n un anfwriadol.