Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

rywogaethau

rywogaethau

Ceir amryw o rywogaethau o degeiriannau'n tyfu yn y pantiau llaith rhwng y twyni.

Cyfeiriais at dri o rywogaethau o degeiriannau prin yn unig o'm casgliad.

Dyna rybudd chwech o grwpiau cadwraeth Prydain sy'n galw ar y Llywodraeth i lunio mesurau i amddiffyn holl rywogaethau Prydain.

O'n holl goed brodorol y dderwen sy'n byw hwyaf, a hon hefyd sy'n cynnau yr amrywiaeth mwyaf o wahanol rywogaethau o organebau.

Sut y gellwch chi annog gwahanol rywogaethau o adar i nythu ynddyn nhw.

O'r ychydig dros filiwn o rywogaethau o drychfilod sydd wedi eu henwi credir bod o leiaf pymtheg y cant o'r rhain yn drychfilod parasitig (h.y.

Mae ffurf a lliwiau hynod y blodyn yn nodweddiadol o'r teulu, er bod gwahaniaethau rhwng blodau y gwahanol rywogaethau.

Defnyddiwch recordiadau o ganeuon gwahanol rywogaethau o adar er mwyn sbarduno diddordeb yn eu hamrywiol ganeuon.

Golyga hyn bodun o bob deg o'r holl rywogaethau o anifeiliaid sydd yn bodoli ar y blaned yn drychfilyn parasitig!