Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

saddam

saddam

Bwriad Operation Poised Hammer oedd sicrhau na fyddai Saddam yn ymosod eto ar y Kurdiaid, yn enwedig drwy ddefnyddio ei awyrlu.

'Yr hyn yr oeddem ei eisiau oedd help i goncro Saddam.' Maent yn teimlo eu bod wedi cael eu bradychu.

Mae Saddam yn gweithredu blockade economaidd yn erbyn y Cwrdiaid hefyd - mae'n anodd cael olew, a rhai bwydydd.

Roedd un o arweinwyr y Kurdiaid, Jalal Talbani, wedi mynd i Baghdad i drafod heddwch gyda Saddam Hussein.

Ym mis Mai eleni, hedfanodd Aled i Iran i dynnu lluniau'r Cwrdiaid oedd yn llifo allan o Irac, o afael erlyn di-drugaredd Saddam Hussein.

Un sydd wedi gweld effeithiau creulondeb Saddam Husssein a'i filwyr â'i lygaid ei hun yw Cwrd ifanc - Kamarin - sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd.

Mewn Saesneg huawdl, disgrifiodd sut y cafodd pedwar cant o bentrefwyr eu lladd gan filwyr Saddam.

Mae Saddam, hefyd, wedi gwahardd ffermio mewn rhai ardaloedd...

Yn ôl un o'i ffrindiau, roedd milwyr hunangyflogedig o Yemen, y Sudan, a hyd yn oed Iorddonen, yn rhan o fyddin Iraq, gan fod cymaint o filwyr Saddam wedi ffoi am eu bywydau.

Diolch i'r drefn, hwn oedd y tro olaf i bawb ohonom orfod ein diogelu ein hunain rhag bygythiad cemegol Saddam.

Cwynai'r Iddewon fod nifer o Balestiniaid, wedi i'r Scuds ddechrau cyrraedd, yn hepgor y 'bore da' arferol ac yn cyfarch ei gilydd trwy ddweud 'Bydded i Dduw roi buddugoliaeth i Saddam'.

Mae pobol yn ffoi o hyd rhag milwyr Saddam...

Mae'r Cwrdiaid yn teimlo eu bod wedi cael eu gadael heb gefnogaeth gan yr Americaniaid yng nghyfnod Rhyfel y Gwlff, a hynny pan oedd Saddam ar fin cael ei drechu ganddynt.

Nid problemau ymarferol fu'n dal y byd yn ôl tra'r aeth Saddam Hussein ati eto i geisio difa'r Cwrdiaid, ond diffyg ewyllys gwleidyddol i ymyrryd.

Mae'r Cwrdiaid yn cael eu cosbi am feiddio herio unbeniaeth Saddam Hussein.

Ond wrth i Saddam anelu ei ddicter mwyaf at Israel, gellid disgwyl y byddai carfan helaeth o Balestiniaid rhwystredig yn edrych arno fel achubwr.

Roedd y gaeaf yn agos–u, a bwriad Saddam oedd gyrru'r Kurdiaid i'r mynyddoedd unwaith eto; os na fyddai'r gynnau yn eu lladd, bydden nhw'n siwr o farw yn yr oerfel.

Yn yr anobaith parhaol hwnnw y magwyd cefnogaeth i Saddam Hussein.