Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

sal

sal

A chynigiodd yr un gwr ddau swUt i minnau os awn, dywedais wrtho yr awn; a rhedais o heol y Bont Pawr oddi amgylch yr HaU yng nghanol y dref yn noethlyrnun; a dychrynodd rhyw wraig feichiog wrth fy ngweld, nes yr aeth yn sal.

Dywedais eisoes, fod bwyd y gwesty'n sal - felly, rhaid oedd cynllunio ymgyrch fwyta am wedill yr wythnos.

GLWAD WYLLT Dywed yr awdurdodau gorau mai'r mynyddoedd gwlyb hyn a'r tir sobr o sal sydd yn Urmyc gan mwyaf, sydd wedi cadw'r iaith yn fyw.

Boed y ddrama'n dda neu'n sal,mae'n rhaid i'r cyrtan ddwad i lawr ar y diwedd, ac mae rhai a fu ar lwyfan hanes yn siwr o fod wedi rhoi mwy o'r byw mewn bywyd na llawer arall.

Un tro yr oedd hi'n sal, ac aeth fy chwaer i edrych amdani, ac aech a sypyn o fioledau iddi.

Mae'n rhaid ei bod wedi effeithio yn fawr arnaf, achos cofiaf y noson aeth hi i ffwrdd yn y tren, yr oeddwn wedi ypsetio cymaint nes i mi fynd yn sal.

sal, ac yr oedd hi bob amser mewn pryd.

Ar hyn o bryd dim ond pedwar gwesty pum seren sydd yma sy'n cymharu'n sâl iawn â Dubai.

A'r wythnos hon dwi wedi bod adra'n sâl am dridiau.

Roedd o'n sal ar y pryd.

Credai'n ddiau nad lle nofelydd oedd cynhyrfu'r dyfroedd politicaidd, ac mai nofel sal fyddai honno a ddarluniai bethau yn ol rhyw ideoleg wleidyddol ddu-a-gwyn.

Fel y rhai y mae'r prif gyfrifoldeb arnynt am y sefyllfa, gwŷr Gŵr Glangors-fach a'i ferched am fodolaeth y lleill er nad yw Rhys ac Ifan, Elen a Sal yn ymwybodol nad ar eu pennau eu hunain y maent ym murddun y tyddyn.

Os byddai yn sal byddai yn codi a gorwedd ar y sofa a rug dros ei thraed.

Os mai posh ac oik ydi'r ddau fath o actor sydd ganddyn nhw yn Lloegr y ddau fath sydd gennym ni yng Nghymru ydi; rhai da a rhai sâl - er byddai ambell un yn dweud mai rhai sâl a rhai salach ddylwn i ddweud.

Sal: Pysgod Nant-las i swper, brithyllod a samwn, llyswennod wrth y llath o rabanau'r gors .