Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

salem

salem

Dŵad ymlaen ata' i wnaeth hi ar ddiwedd sesiwn o Taro i Mewn yn Festri Salem, un bore Mawrth, i ddiolch am y cwmni a'r gymdeithas gan ychwanegu, ar yr un gwynt, na ddaru hi ddim deall gair o'r Myfyrdod Cymraeg.

Sefydlwyd Cymdeithas Cymry Birkenhead ym 1961 a byddwn yn cyfarfod bob yn ail Nos Lun drwy'r gaeaf yn Festri Capel Salem, Laird Street, Penbedw.

Meddyliai'r byd o'i hen weinidog, a bu'n aelod ffyddlon yn Salem hyd nes iddo symud i Fangor.

Cymerwyd rhan gan nifer o gyfeillion yn cynrychioli Y Glyn, Jerusalem, Salem a'r Tabernacl.

Mudodd athrawes ifanc o'r enw Marian Richards o sir Gaerefrog i gymryd swydd mewn ysgol ym Mae Colwyn gan ymaelodi yn Salem.

Ac fel sy'n gwbl briodol wrth reswm ar achlysur-on o'r fath, rhyw duedd sy' ynom ni, 'o fryniau Caer-salem' fel 'tai, i edrych yn ôl ar 'daith yr anialwch', ar ei 'throeon' a'i hofna'.

Darllenwyd ceisiadau pedwar cylch meithrin sef Hirael, Y Fron, Ti a Fi Salem, Caernarfon a'r Groeslon.

Dyma gylch cyfarfod sydd wedi gafael a thyfu, cylch o bobl o wahanol enwadau o fewn y dref sy'n dod at ei gilydd i sgwrsio, yfed te a choffi a myfyrio ar y Gair, a hynny bob bore Mawrth yn Festri Salem.

Roedd hi'n enedigol o Nantyffyllon, yn ferch i Howell a Mary Williams a gadwai siop groser yn y pentre ac yn selogion yng Nghapel Salem.

Wedi gorffen ei gwrs addysg, cafodd Edwin alwad i Salem, Bae Colwyn.

GYMDEITHAS YR ENGAN: Daeth y tymor i ben gyda trip i Gapel Salem a anfarwolwyd gan Sian Owen, Ty'n y Fawnog a'i siol.

Mae Festri Salem yn ddigon mawr i ymestyn y cylch, felly dewch yno.

Capel Salem oedd cartref crefyddol y teulu yng Nghaernarfon, ac yno y derbyniwyd W.