Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

sanau

sanau

Yr oedd ei flew o'n wlyb, fe deimlwn hynny drwy'r sanau.

Wynwyn oedd y peth gorau a ddigwyddodd yn N'Og ers pan blethwyd gwe pry copyn yn lastig i gadw trowsus a 'sanau i fyny.

Gwisgais fy ffrog siyrsi winau - rhag ofn i Emli feddwl mai dim ond y siwt a wisgwn i ar y prom oedd yn ffit i'w gweld - a chardigan o liw mwstard, a phar newydd o sanau neilon.

Collais fy esgidiau a'm sanau, ac yna fy sgarff cyn symud fawr ddim ymlaen.

Yn drydydd roedd o'n chwifio un o'i 'sanau uwch ei ben gyda'i law chwith.

Siaradodd y Cadfridog eto, yn araf deg, gan ddefnyddio ei nerth mor ofalus â dawnswraig ddi-waith yn defnyddio ei phâr olaf o sanau gorau.

newid sanau yno ac yna troi ar eu sodlau ac yn ol i Ogwen i ganol eira, niwl a gwynt!

Roedded nhw wedi cael trafferth efo llygod y gaeaf cynt, a chawsai nythaid ohonynt wledd Nadolig flasus: degau o sanau gwlân.

Fe ymbalfelais am y drws a'i agor o, ond erbyn hynny yr oedd fy sanau newydd i'n sbotiau o dywod coch - rhad ar y dynion yna!

Ym Mhrydain 'roedd prinder pethau fel sebon, llafnau eillio, ac 'roedd rhai merched yn defnyddio betys cochion fel minlliw, a brownin grefi ar eu coesau yn lle sanau.

Roedd hi'n fuddugoliaeth ryfedd gan fod Hann wedi gorfod chwarae yn nhraed ei sanau.

Mae sanau nos yn fanteisiol, a chap nos hefyd o ran hynny.

'Doedd pob plentyn yn cael sanau glân bob dydd, ac er fod y nhad yn gwneud jôc am bob math o bethau, fydda fo byth yn gwneud jôc am blant bach diniwed.