Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

sbecian

sbecian

Dyna pam roedd o'n sleifio i weld y fuwch dan sylw bob awr o'r dydd a'r nos ac yn sbecian trwy hollt yn nrws y beudy rhag rhishio'r fuwch.

Tra yn nesa/ u at y drws fe glywai chwerthin uchel ac o sbecian drwy'r ffenest gwelodd ei wraig a rhyw Ģr ifanc golygus yn sipian siampên ac yn amlwg yn cael hwyl iawn.

Mae'r we yn caniatŠu chwarae a gweithio, siopa a sbecian o'r cartref.

Bargen gafodd ei daro rhwng coeden a chreadur oesoedd yn ôl yw hon, ond brwydr yn hytrach na bargen sydd i'w weld o sbecian y tu ôl i'r llenni.

Lluniau gwych eto, ar ffurf "sbecian drwy dwll" i weld pa anifail sydd dros y ddalen.

Oedodd pawb ar gwr y wîg gan sbecian rhwng y dail a'r brwgaij ond doedd dim golwg o'r un enaid byw yn unman.

Cerddodd Ifor ar flaena ei draed at ddrws y beudy a sbecian ar y fuwch.