Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

sbon

sbon

Mae prif thema La Queste a Perlesvaus yn sylfaenol debyg, ac yn sawru o Gristnogaeth asetig: er mai marchogion llys Arthur yw'r gorau yn y byd, mae eu diffygion moesol yn eu rhwystro rhag cyflawni'r gamp uchaf oll a chanfod y Greal; cedwir y fraint arberlnig honno i farchog ysbrydol a moesol berffaith, sef Persifal (cefnder cyfandirol Peredur y traddodiad Cymreig) yn Perlesvaus, a Galaad neu Galaath (sy'n fwy cyfarwydd bellach fel Galahad), arwr newydd sbon a ddyfeisiwyd yn arbennig ar gyfer y dasg yn La Queste.

Maen cynnwys dwy fersiwn o drac newydd sbon o'r enw Nosweithiau Llachar/ Dyddiau Di Galar, a dwy gân fydd yn gyfarwydd i wrandawyr cyson, Fy Nghelwydd Clai a Dim Dagrau, cafodd eu recordio au darlledu fel rhan o sesiwn Radio Cymru.

O'r diwedd mae albym newydd sbon Anweledig wedi cyrraedd y swyddfa ac wedi bod ar ein stereo ers hynny.

Yn y gorffennol rwyt ti wedi gorfod dibynnu ar fod yn ail, ond mae heddiwn ddiwrnod newydd sbon.

Roedd o mewn byd newydd sbon a neb yn gwybod pwy oedd o.

Rhaid oedd cytuno a'r ficer pan ddwedodd e ma rhodd o'r galon oedd hon ac y gellid codi eglwys newydd, bron, gyda'r arian - codi wal newydd sbon o gwmpas y fynwent, a thalu i ddyn am ofalu ar ol y bedde.

O fewn y rhaglenni a'r nodiadau i'r athrawon cyflwynir storïau newydd sbon ar y themâu uchod yn ogystal â deialogau/dramodigau bychain i gyd-fynd â'r storïau.

Wrth nesu at Lyn Llydaw fe gerddwch yn gyfochrog â'r bibell ddr newydd sbon danlli sy'n nadreddu tua gorsaf drydan Cwm Dyli.

Bydd gwyrth dechnolegol newydd sbon i'w gweld yma yn fuan, felly cadwch olwg ar y sgrîn.

Gan gadw anghenion economi lwyddiannus mewn cof, gobaith BBC Cymru yw datblygu menter newydd sbon yn 2000 - Ysgol Busnesau Bach BBC Cymru - y bwriedir iddi ymdrin â gofynion hyfforddi Busnesau Bach yng Nghymru.

Da ni newydd dderbyn copi hyrwyddo o EP newydd sbon Sambarama.

Chwe llyfr llawn lliw, newydd sbon i blant 5-8 oed.

Mae ymrwymiad y darlledwr i newyddion yn parhau i fod yr un mor gadarn ag erioed (ystafell newyddion BBC Cymru yw'r ail fwyaf y tu allan i Lundain) a gweddnewidiwyd y ddwy brif raglen newyddion teledu, Wales Today a Newyddion, gyda set stiwdio newydd, teitlau agoriadol a cherddoriaeth newydd sbon.

Cwrs Cymraeg newydd sbon i deulu a ffrindiau sydd am ddysgu Cymraeg.

Y newyddion cyffrous o gyfeiriad MC Mabon ydy y bydd yna albym newydd sbon cyn diwedd y flwyddyn - edrych ymlaen yn barod.

Mewn gwleidyddiaeth Gymreig yr oedd yn safbwynt newydd sbon.

Penodwyd Lloyd George yn Weinidog Arfau ym 1915, a ffurfiodd adran newydd sbon yn y Fyddin ar gyfer y Cymry.

Stori newydd sbon yn y gyfres boblogaidd i blant bach.

Roedd y rheilffordd i'r Bala wedi ei chau a'i chodi erbyn i mi gyrraedd yr ardal, ac adeiladwyd ffordd newydd sbon drwy Gwm Prysor.

Roedd Land Rover newydd sbon wedi stopio o'i blaen.

Roedd o'n mynd i godi wynab concrit y gorlan i osod traen newydd sbon fel mai dim ond matar o dynnu plwg fyddai gwagio'r twb dipio wedyn.

Bu cwyno droeon am dractorau a pheiriannau eraill nad oedd yn gweithio - er eu bod yn newydd sbon.

Llyfr stori-a-llun gwreiddiol i blant bach am gymeriad newydd sbon.

Dysgodd bechgyn cefn-gwlad Cymru grefft newydd sbon.

Os ydych ymhlith y lleiafrif ffodus sy'n ystyried prynu carafan newydd sbon yn hytrach nag un ail-law, yna mae'n bosib y cewch chi fargen ychwanegol drwy roi eich archeb yn ystod wythnos y sioe.

Maen nhw mor sbon a sydêt - bydasa nhw wedi'u dwyn i fyny mewn bambox aphot jam.

"Y mae angen dynion ifanc da fel ti i yrru'r Spitfires." Awyren newydd sbon oedd hon.

Cyfres newydd sbon i hybu rhifedd yn yr ysgol gynradd.

Bydd safleoedd banciau newydd sbon ym Makro Nantgarw ac yng Nghanolfan Gymuned Brynna.