Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

seimon

seimon

Ond doedd dim byd yno,' meddai Seimon.

'Arhosa i gyda chi heno, Mam-gu,' meddai Seimon, a rhoi ei fraich o i hamgylch i'w chysuro.

Ci tebyg i Bwmba, ci Mared - neu Cli%o, ci Seimon.

Doedd o erioed wedi gweld Cli%o cyn hyn gan fod Seimon yn byw yn Rhiwlas, heb fod ymhell o'r ysgol, ond roedd yn bur debyg i'r disgrifiad a gawsai ohoni hefyd; yn cyrraedd bron at ben-lin Seimon, côt wen lefn, gyda chlytiau o frown a du drosti, pwt bach o gynffon a chlustiau pigog, ond bod un o'r pigau'n troi at i lawr.

Ond y bore hwnnw, pwy welodd o ond Seimon yn sefyllion y tu allan i'r siop bapur.

Estynnodd Seimon dennyn Cli%o i Rhys a chymerodd Mrs Huws ofal o'r bygi.

'Fe fydd y gwasanaeth arbennig yn cael ei gynnal yn syth ar ôl y plygain bore 'fory.' 'Yn yr eglwys, syr?' gofynnodd Seimon.

'E?' Edrychodd Seimon yn syn arno a theimlodd Rhys ei wyneb yn cochi.

Ac ar y gair, daeth mam Seimon allan o'r siop.

Beth bynnag yw'r anferthwch yma, credaf ei fod yn deillio o'r fan honno.' 'Fe ddof, os na fydd Tad-cu'n waeth,' addawodd Seimon.

'Be?' gofynnodd Seimon gan ddechrau cerdded i fyny'r stryd.

'Dod gyda Mam,' atebodd Seimon.

Rho ben y tennyn i Rhys a chymer di'r posteri yma,' meddai Mrs Huws wrth Seimon.

Rhoddodd y brêc ar y bygi a chyrcydio i fwytho Cli%o a sgwrsio â Seimon yr un pryd.

Doedd neb yn gwybod yn iawn beth oedd eu brîd nhw ond dyfalai Seimon fod rhywfaint o derier yn Cli%o, 'ac mae pawb yn gwybod bod gan derier galon cymaint â bwced,' ychwanegai.

Roedd Seimon ar fin cynnig mynd yn ei lle pan roddodd y ficer ei law ar ei fraich i fynegi ei fod yn dymuno sgwrs ag ef.

Fe ddweda i wrthych chi ble'n union maen nhw.' 'Beth wyt ti am imi'i wneud â nhw?' 'Gofalu bod fy ŵyr, Seimon, yn eu cael.

Nid yr un math o gi chwaith!~ Weithiau, fe dynnau lun ci defaid, dro arall chow, a nawr ac yn y man bulldog, ond llun o derier bach a dynnai gan amlaf - rhywbeth yn debyg i ddisgrifiad Seimon o Cli%o.

Ond clywais enw Seimon.

'Rhys, o'r ysgol,' cyflwynodd Seimon.