Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

sel

sel

Yn eu cyfarfod neithiwr rhoddodd Undeb Rygbi Cymru sêl eu bendith i Henry dderbyn y swydd.

Ac yn dilyn symudiad rhwng Sel a Tommy David, fe grewyd cais i JJ, a Phil yn ychwanegu'r ddau bwynt eto.

Nid oedd ei sel efengylaidd wedi ei gyfyngu i'r Cymry un unig, gan iddi ddylanwadu yn fawr ar yr Undeb Eglwysi i wahodd cenhadwr Spaeneg i bregethu i'r "natives", fel y byddai hi'n dweud.

Ers marwolaeth Diana bu rhyw fath o râs ymataliol ac maen debyg mair lluniau dros o Sul ydoedd y gwyro gwirioneddol cyntaf oddi wrth hynny - a hynny dan sêl bendith y Frenhiniaeth ei hun a oedd yn siwr o fod yn ymlawenhau yn yr holl sylw canmoliaethus.

Hynny yw, y ddau beth a'i gyrrai oedd ei sêl Gristnogol a'i frwdfrydedd ysol dros y Gymraeg.

O leiaf dyna'r argraff a rydd ei ddisgrifiad ef o sel Pen y Bryn yn yr wythfed bennod.

Mewn datganiad i'r wasg gan y Swyddfa Gymreig cafwyd ar ddeall bellach bod yr Ysgrifennydd Gwladol dros Gymru wedi rhoi sel ei fendith ar y cynlluniau ynglyn a ffordd osgoi Llanbedrog a roddwyd gerbron yn yr arddangosfa yn ol ym mis Chwefror.

Cythruddai rai pobl weithiau trwy ei sel ef a'i argyhoeddiad.

Yn sicr, dylid sylwi mai wedi alaru'n hollol ar siarad gwag a hunangais ein gwleidyddwyr Cymreig a'n harweinwyr cendlaethol y mae'r ieuanc, ac mai elfen bwysicaf ei gred yw sel angerddol dros yr iaith Gymraeg a'r hen ddiwylliant Cymreig.

Cyn gwireddu'r cynllun bydd raid cael sêl bendith y Gymdeithas Bêl-droed, Yr Heddlu a'r cefnogwyr.