Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

selio

selio

Wrth i'r silt waddodi a llenwi'r cilfachau ac yna wrth i dyfiant organig a malurion gau am ffurfiad y llongddrylliad bydd yn cael ei selio a'i hamddiffyn rhag chwalfa bellach.

Dyma'r elfen sy'n selio a'r ysbrydol (Beth ydym ni?

Yn y Mabinogi fe gyferbynnir yr hen a'r newydd: balchder, rhyfeloedd a dial yr hen gymdeithas baganaidd yn erbyn gostyngeiddrwydd, amynedd, a chariad brawdol cymdeithas wedi ei selio ar rinweddau Cristnogol.

Erbyn canol Medi roedd tynged y mynydd-dir hwnnw wedi'i selio.

Ni chymrodd fawr o dro iddo ennill y ddwy ffrâm angenrheidiol, 66 - 31 a 70 - 10, a selio buddugoliaeth ysgubol o 13 ffrâm i 5 yn erbyn Hendry.

'Roedd o'r farn bod y cais yn gynamserol ac wedi ei selio ar drafferthion un flwyddyn.

Wrth fynd heibio'r gornel, fe welodd eu car yn plymio dros y dibyn a'r fadarchen o betrol llosg yn selio ffawd y ddau am byth.

Prif nod Cymru ar Barc y Strade neithiwr oedd curo Libanus a selio'u lle yn yr wyth olaf.

Unwaith iddo gael ei arwyddo a'i selio byddwch yn teimlo'n fwy ymrwymedig i fynd yn eich blaen.

Cipiodd Paul Roberts gôl i Fangor cyn i beniad Glyndwr Hughes selio'r fuddugoliaeth bedair munud cyn y diwedd.