Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

seminar

seminar

Roedd hyn yn ddilyniant i seminar debyg a gynhaliwyd ym Mangor y llynedd.

Thema'r seminar arbennig yma oedd y Gymraeg a'r blynyddoedd cynnar.

Seminar Cymraeg a'r Blynyddoedd Cynnar

Hoffwn ar ran PDAG ddiolch i bawb a dderbyniodd ein gwahoddiad i ymuno yn y seminar ac a gyfrannodd ymhob ffordd at lwyddiant y diwrnod.

Hysbysodd y Cadeirydd yr aelodau iddi fynychu Seminar ar Adolygiadau Datblygiad ar y Cyd ar gyfer cynghorwyr ychydig cyn y Nadolig.

Cofnod o'r seminar yw'r tudalennau sy'n dilyn, ynghyd â gwybodaeth pellach am ddefnyddiau ac asiantau priodol.

Gan fod deg o ferched ar y ddirprwyaeth, cafwyd seminar i fenywod Nicaragua a Chymru drafod yr hyn sy'n debyg rhyngddynt.

Pwrpas y seminar oedd dod â phawb ynghyd i drafod datblygiadau diweddar, edrych ar swyddogaeth y sectorau gwahanol, gweld i ba gyfeiriad mae angen datblygu a pa ffyrdd sydd mwyaf effeithiol i hyrwyddo'r datblygiadau, sut mae modd cydlynu a chydweithio at y dyfodol....a llu o faterion eraill.