Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

sgio

sgio

"Mi wnawn ni sgio i lawr at y lifft gadair acw ac wedyn cewch fynd lawr arni hi.

Ac fel tasa hyn ddim yn ddigon, roedd y Sbaenwyr ar Ffrancwyr nad oeddynt mewn dosbarthiadau'n arbenigo mewn sgio dros fy sgis, fy nharo hefo'u polion a gwneud swn llithro fel 'avalanche' y tu ol i mi.

Roeddwn bron a cholli fy mholion sgio a gollwng y lifft yn gyfangwbl o 'ngafael.

Doedd dim ysgol sgio heddiw, ond oherwydd prinder yr eira a amlder y rhew dyma benderfynu ymuno a dosbarth o ddechreuwyr.

Felly mae'n bwysig sicrhau bod y Gymraeg yn cael ei defnyddio yn gyson ac yn naturiol ar gyfer pob gweithgaredd a phob busnes dyddiol drwy gyfrwng: - gwasanaeth bore a chyhoeddiadau'r dydd, - rhaglen o weithgareddau cymdeithasol yn cynnwys clybiau adloniadol ac allgyrsiau fel gwersylloedd yr Urdd, Eisteddfodau, gwyliau sgio a thramor, ayb.

Roedd fy nghoesau'n brifo'n ofnadwy ar ol ail afael yn y sgio, ac yn crynu bob tro y safwn yn llonydd.

Gwthiais y polion sgio'n ddiogel dan fy nghesail - gafaelais yn dynn a'm dwylo'n uchel ar y polyn a herciodd y lifft.

Rwan i'r rhelyw ohonoch nad ydych yn sgiwyr, y peth cyntaf i ddysgu ydy sut i sgio ar sgis mewn siap swch aradr eira.

Y noson honno, roedd y cinio'n y gwesty yn ofnadwy a gan nad oedd yr apres sgio yn rhyw ysbrydoledig iawn - gwely'n gynnar amdani i drio gwneud i fyny am ddiffyg cwsg y noson gynt.

Oherwydd i rywun golli'r lluniau i'w gludo ar y pas i'r lifft sgio rhaid aros am ddwy awr.

Cofiais y geiriau a sgrifennodd ar gopi o gerdd arall, ar sgio traws gwlad, a gyflwynodd imi dros baned yng ngwesty Filli, ar ol imi ddarllen iddo fersiwn Gymraeg o'i gerdd i'r Verstancla: 'In buna algordanza a nos tramagl' (coffa da am ein cyfarfod).

Tua diwedd y pnawn o sgio a choesau pawb yn brifo'n ofnadwy, meddai Patrick.

Roeddwn wedi edrych ymlaenyn arw at fy ngwyliau sgio cyntaf a dyma fi ar gychwyn wythnos o brofiadau newydd ar ol siwrnai faith a phum awr o gwsg.

"Chai si chwon gehrwp ener" - gan chwifio ei bolyn sgio at ben bryn bach nepell i ffwrdd.

Y trydydd diwrnod o sgio, roedd y llethrau'n brin o eira a'r rhew fel gwydr.

Ffwrdd a mi wedyn am y siop sgio i gasglu sgis a pholion.

Ar ddiwedd gwersi'r diwrnod hwnnw treuliais awr yn cerdded yn ol ac ymlaen yn cario sgis trwm - diwrnod o sgio - i chwilio am y cwpwrdd i'w cadw ynddo dros nos.

Yn Andorra, gogledd Sbaen yr oeddwn, ac wedi dewis dod yma am nad oeddynt yn cymryd y sgio o ddifri - camgymeriad dybryd!

Mae'r pentref yn enwocach am ei aeaf, ei eira a'i ganolfan sgio ac yn gartref i'r pencampwr Frans Klammer.

O gopa un o'r rhai isaf ohonynt y cynhelir y ras sgio ryngwladol yn y gaeaf.

Rhaid oedd sgio wedyn at yr hyfforddwyr gan weddio am gael fy rhoi mewn dosbarth o'r un safon isel a mi!