Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

sgoriodd

sgoriodd

Fel y tîm o'r Alban, sgoriodd Llanelli bedwar cais - dau i'r capten Scott Quinnell ac un bob un i Dafydd James a Chris Wyatt.

Sgoriodd y tîm cartref naw cais, gan gynnwys dau i'r maswr Paul Williams.

Sgoriodd Matthew Elliott 62 i Forgannwg - sgôr uchaf y batiad, ac yn ystod y prynhawn fe gafodd y batiwr agoriadol o Awstralia ei gap gan Matthew Maynard.

Patrick Kluivert sgoriodd bedair o'r goliau - record yn rowndiau terfynol Pencampwriaeth Ewrop - a Marc Overmars gafodd ddwy arall.

Sgoriodd Chris Watkins bedair gôl Llanelli, ac fe llai yn hawdd fod wedi sgorio mwy.

Hyd yn oed pan sgoriodd James O'Connor naw munud o'r diwedd mi gadwodd pawb eu pennau.

Romania sgoriodd gynta, gôl gan Cristian Chivu.

Mi wnaethon nhw ildio'r meddiant yng nghanol y cae, lloriodd y golwr Jason Jones Stepan Molokutsko a sgoriodd Molokutsko o'r smotyn.

Nuno Gomes sgoriodd y gôl fuddugol yn yr ail hanner ac yr oedd amddiffyn Lloegr yn amlwg yn fregus iawn.

Roedd Adrian Dale, capten dros-dro Morgannwg, yn gobeithio gweld Northants yn batio am yr eilwaith yn olynol ond fe sgoriodd y tîm cartre 446 am saith cyn cau eu batiad ar ôl sicrhau y pedwar pwynt bonws.

Lee Briers y mewnwr a greodd gryn argraff, Mick Jenkins a Kieron Cunningham sgoriodd y ceisiau eraill.

Sgoriodd Paul Scholes yn yr amser a ychwanegwyd gan y dyfarnwr.

Cafodd Dickerson ddau gyfle arall yn yr hanner cynta ond methodd fanteisio arnyn nhw ac er i'r cyfleon gorau ddisgyn i ran Llanelli wedi'r ail-ddechrau, Leo Fortune West sgoriodd yr unig gôl gan roi'r pwyntiau i Gaerdydd ond y clod i Lanelli.

Savo Milosevic sgoriodd gôl Iwgoslafia.

Doedd hi ddim yn rhyfedd mai blaenwyr sgoriodd y ceisiau i gyd.

Yn e fatiad cynta i Forgannwg sgoriodd Jimmy Maher 34.

McGregor sgoriodd y gôl hollbwysig wedi awr a hanner o chwarae.

Gêm eitha anniben, hefyd, tan y chwarter awr olaf pryd sgoriodd y tîm cartre dri chais.

Sgoriodd y gyntaf cyn creu'r ail i Leo Fortune-West.

Bowliwyd Lloegr i gyd allan am 179 yn eu batiad cyntaf - cipiodd Courtney Walsh bum wiced am 36 a sgoriodd troellwr Morgannwg, Robert Croft, 18 o rediadau.

Fe a Steve James, a sgoriodd 53, yn cyfrannu 101 am yr ail wiced.

Stefan Terblanche, Johan Wasserman a Warren Brosnihan sgoriodd y ceisiau yn yr hanner cynta.

Ac un o'r rhai lleiaf sicr o gadw ei le sgoriodd gais gyntaf Cymru - Dafydd James yn gwthio'i wrthwynebydd o'r naill du cyn rhedeg yn glir ar ôl ychydig dros ddeng munud.

Paul Jones, Adrian Durston, Gareth Cooper, Steve Jones a Ceri Sweeney sgoriodd y ceisiau gyda Sweeney yn trosi dwy a chicio gôl gosb.

Yn eu batiad cyntaf nhw sgoriodd Tîm y Llywydd 253.

Fe sgoriodd e i ail dîm Arsenal yn erbyn Tottenham Hotspur neithiwr.

Sgoriodd Vaughan 97 a Hick 101, cyn iddo ymddeol o'r llain.

Sgoriodd Morgannwg 167 am bedair wiced cyn i'r glaw ddod ar ôl 38 o belawdau.

Yna, yn yr amser ychwanegol, sgoriodd yr eilydd arall, David Trezeguet, y gôl fuddugol.

Danny Murphy a Michael Owen sgoriodd y goliau - y ddwy yn yr hanner cynta.

Emile Heskey, Gary McAllister o'r smotyn a'r eilydd Robbie Fowler sgoriodd i Lerpwl.

Ond gyda hanner munud yn weddill, bu oedi yn amddiffyn Wrecsam a sgoriodd Connor ei ail gôl a Wrecsam yn edifarhau am fethu'r holl gyfleon.

Mae'r tîm yn gwbl wahanol i'r un sgoriodd dros 100 yn erbyn Gorllewin Awstralia.

Yr oedd 'Dias' yn un o chwaraewyr chwedlonol Aberystwyth a sgoriodd dros 400 o goliau i'r clwb.

Yn Woodside, Efrog Newydd yr oeddwn i yn 1998 pan sgoriodd e ddwy gôl yn erbyn Offaly.

Saith munud wedi'r egwyl sgoriodd Schevchenko.

Michael Owen gafodd ddwy gôl Lerpwl, Jimmy Floyd Hasselbaink sgoriodd ddwy gôl Chelsea.

Roedd Lerpwl ar y blaen, 2 - 1, tan yr eiliadau olaf pan sgoriodd Alexios Alexandris ei ail gôl i ddod a'r sgôr yn gyfartal.

Nolberto Solano a Kieron Dyer sgoriodd i Newcastle.

Draw yn Sri Lanka, sgoriodd tîm Llywydd y Bwrdd Criced 253 yn erbyn ei batiad cynta yn erbyn Lloegr yn Matara.

Heskey a Babbel sgoriodd goliau eraill Lerpwl, gyda Ferguson ac Unsworth yn sgorio i Everton.

Swindon reolodd ran fwyaf o'r gêm ond Wrecsam sgoriodd nesa.

Daeth 21 pwynt o droed Brett Davey a sgoriodd Ceri Sweeney, gafodd ei ddewis yn lle Lee Jarvis, ddau gais.

Gavin Thomas, Phil Booth a Steve Jones sgoriodd y ceisiau a Ceri Sweeney yn trosi dau ohonyn nhw.

Sgoriodd Paul Williams ac Owain Lloyd gais yr un i Benybont.

Sgoriodd Colin Charvis a Matthew Robinson ddau gais yr un i Abertawe, a daeth cais hefyd i'r cefnwr Kevin Morgan - yn erbyn ei hen glwb.

Mae Ronnie Irani, eu capten, yn 69 heb fod mâs a sgoriodd Paul Prichard 59.

Ar un adeg roedd Slovenia ar y blaen 3 - 0, yna sgoriodd Iwgoslafia dair gôl mewn chwe munud, a hynny er bod ganddyn ddim ond deg dyn ar y cae.

Sgoriodd John Bosman yn y funud gyntaf.

Sgoriodd Wakins eto i'w gwneud hi 2 - 1 cyn yr egwyl.

Ar wahan i Adrian Dale sgoriodd 37 a Keith Newell sgoriodd 47 heb fod mâs lwyddodd neb i feistroli bowlio'r tîm cartref ar lain araf dros ben.

Daeth y rheolwr, Alan Cork, mewn i'r stafell newid ar yr hanner a doedd e ddim yn rhy hapus, meddai'r chwaraewr canol cae, Kevin Evans, sgoriodd gôl gynta Caerdydd.

Felly bydd chwech o'r tîm sgoriodd ddeg cais a 67 o bwyntiau yn erbyn Tîm A Canada yn chwarae eu hail gêm mewn pedwar diwrnod.

Sgoriodd Frank De Boer o'r smotyn yn y munudau olaf ar ôl i'r Tsieciaid daror postyn ar trawst.

Yn ystod ei yrfa ryngwladol fe sgoriodd Saunders 22 gol.

Hakan Sukur sgoriodd y ddwy gôl a chafodd golwr y Belgiaid, Filip De Wilde, ei ddanfon o'r maes am drosedd.

Sgoriodd Ioan Ganea o'r smotyn.

Sgoriodd Croft 35, yn cynnwys un 6 a phedwar i'r ffin.

Yn gynnar rhoddodd Nuno Gomes Portiwgal ar y blaen a sgoriodd Thierry Henry i ddod a Ffrainc yn gyfartal bum munud wedir egwyl.

Fe sgoriodd e 3 gôl yn erbyn Norwy ac Armenia ym mis Mawrth.

Fe sgoriodd Jason Koumas gôl i Tranmere yn ei ail gêm o'r bron neithiwr.

Emile Haskey a Nicky Barmby sgoriodd i Lerpwl.

Sgoriodd Morgannwg 220, Matthew Elliott gyda 94, ei sgôr uchaf i'r sir yn y gystadleuaeth, a Matthew Maynard ar ei orau unwaith eto yn sgorio 50 gan rannu 98 am y drydedd wiced.

Cafwyd dechreuad perffaith pan sgoriodd Nathan Blake ar ôl 13 munud.

Arwr y noson oedd y canolwr Kris Tassell sgoriodd dair cais.

Fydd Olivier Bierhoff, a sgoriodd y gôl enillodd y gystadleuaeth yn 1996 ddim yn nhîm Yr Almaen fydd yn chwarae Lloegr nos Sadwrn.

Sgoriodd India 501 yn eu batiad cynta nhw - mantais o 110.

Chwaraewr Llanelli sgoriodd hi - clasur o'i bath.

Sgoriodd yr ymwelwyr 224 am 4 (45.0 pelawd). Sgoriodd Morgannwg 228 am 4 (42.0 pelawd). 4 pwynt felly i Forgannwg.

Kurt Nogan sgoriodd gôl gynta'r gêm, gyda pheniad deheuig.

Sgoriodd Craig White 120 i Loegr yn eu gêm yn erbyn Tîm y Noddwyr yn Rawalpindi, Pakistan.

Cyn hynny sgoriodd Gaizka Mendieta o'r smotyn i Sbaen.

Sgoriodd Russell Warren 175 a Tony Penberthy 132 heb fod mâs.

Dyw Arwel ddim wedi gwneud dim byd o'i le, sgoriodd e gais pert a rwyn credu bod ei amddiffyn e wedi bod cystal â Neil Jenkins.

Yr Eidal aeth ar y blaen gyda gôl Marco Delvecchio, ond wedi 93 o funudau sgoriodd yr eilydd Sylvain Wiltord a ddaeth i'r maes yn lle Christophe Dugarry gan ddod ar sgôr yn gyfatral.

Ond pan sgoriodd Jason Hewlett ddwy funud o'r diwedd i fynd gyda chais hanner cynta Steve Ford â Paul Williams yn trosi roedd hi'n 13 - 12 a phawb yn cnoi ewinedd.

Sgoriodd Middlesex 185 am naw ond fe fowliodd bowlwyr Morgannwg 14 o belennau anghyfreithlon.

Asgellwr Ontario, Jamie Collins sgoriodd gais y noson.

Sgoriodd Gaffie du Toit 16 pwynt i'r Sprinboks gan gynnwys eu hunig gais yn yr ail hanner.

Sgoriodd Sanchez gôl arall - ei ail - yn union wedi'r egwyl, cyn i Gaizka Mendieta sgorio'r drydedd.

Stephen Brooker sgoriodd gôl Port Vale - bydd angen gwyrth ar Abertawe i osgoi dychwelyd i'r drydedd adran.

Prif sgorwyr Pakistan oedd Yousouf Youhana wnaeth 117 ac Inzaman-ul-Haq sgoriodd 142 - y ddau wedi rhannu 249 am y bedwaredd wiced.

Sgoriodd Andy Legg y gôl gynta gydag ergyd dda ar ôl ugain munud.

Jamie Moralee sgoriodd sgoriodd ddwy gôl gynta Y Barri, un wedi 19 a'r llall wedi 71 munud.

Yn nhyb llawer, hwn yw'r mewnwr gorau yn y wlad, ond gorddweud yw hynny: gall amrywio'i chwarae cystal - rhedeg pasio a chicio, ac mai ei gic ef i'r gornel a barodd y trafferth i Gastell Nedd pan sgoriodd Andrew Morgan drydydd cais Llanelli.

Sgoriodd Gudjohnsen 21 gôl y tymor diwethaf.

Yn Adran Cyntaf Cynghrair y Nationwide sgoriodd amddiffynnwr Cymru, Robert Page, ei gôl gynta i Watford y tymor hwn.

Y Brasiliad Paulo Sergio sgoriodd unig gôl y gêm bedair munud cyn diwedd y gêm.

Yr amddiffynnwr Fabian Wilnis sgoriodd unig gôl y gêm rhwng Ipswich a Coventry.