Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

sgotland

sgotland

Sut bynnag, yr oedd Ymgyrch y Cyfamod yn ymgyrch gyffrous a llwyddiannus dros ben, a chafodd ddylanwad mawr ar dwf cenedlaetholdeb yn Sgotland.

Dyma oedd y geiriau y gofynnid i gefnogwyr eu harwyddo: "Yr wyf yn addo gwneud fy ngorau i sicrhau senedd i Sgotland, gyda hawliau mewn materion cartrefol".

) Yr oedd yn naturiol i fudiad mor llwyddiannus gael ei feirniadu'n llym iawn yn Sgotland ac oddi allan.

Dyma'r Rhyddfrydwyr hwythau'n penderfynu cefnogi Ymgyrch ond eu bod hwy am drefnu Cyfamod, fel yn Sgotland, yn hytrach na Deiseb, ac fe drefnid yr Ymgyrch a'r Ddeiseb gan y Blaid Ryddfrydol ei hun.

Ym Manaw Gododdin, yn neheudir Sgotland, trigai Cunedda, swyddog pwysig dan y Rhufeiniaid.

'Roedd y gwaith yn dipyn haws i'w wneud yn Sgotland nag yng Nghymru.

Wrth sôn am Ymgyrch y Cyfamod yn Sgotland dyfynnodd o un o gywyddau Goronwy Owen: "Pawb a'u cenfydd o bydd bai / A baw ddyn er na byddai%.

Peth syml iawn, hawdd i'w drefnu, oedd y Cyfamod yn Sgotland.

Yr oedd gan Sgotland eisoes fesur o ddatganoli - ei sustem cyfraith ei hun ac Ysgrifennydd Gwladol gyda sedd yn y Cabinet.

Mudiad sblit o Blaid Genedlaethol Sgotland (SNP) ydoedd.