Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

sgrech

sgrech

Pan oedd Mam wrthi'n rhoi'r sêl ei bendith ar yr Horlicks, a gwên fawr lydan ar ei hwyneb am y tro cynta'r diwrnod hwnnw, daeth sgrech iasol o'r llofft.

Bu'r perthi a'r goedlan yn crynu er diwedd Chwefror gyda sgrech, chwiban a chrawcian, a gollyngwyd pob offer o law i wrando'r deryn du o'i gangen ar y pren ysgawen; ac yn y distawrwydd hwyrnosol, deuai nodau trist y gylfinir o'r ffridd uchaf drwy ffenestr ystafell fy ngwely.

Mae sgrech neu floedd yr un peth ond mae'n wahanol iawn pan fydd rhywun yn eich galw chi'n enwau a chithau'n deall yr enwau hynny.

Clywodd Joni ei galon yn curo fel gordd, ac ar yr un pryd rhoddodd Sandra sgrech nes bod y lle'n diasbedain.

Cyn gynted ag y cyffyrddodd Sandra'r blanced, fe gododd honno ohoni'i hun, a daeth rhyw sgrech fyddarol, annaearol o rywle.

O hynny hyd at doriad dydd y bore wedyn, 'roedd trenau'n rhydd i basio trwy Lanelli heb ddioddef nemor mwy na sgrech sarhaus neu garreg trwy'r ffenestr.

yn well na pheriant golchi llestri!"' Clywais bob gair o'r ateb a sgrech Mam yn diasbedain drwy'r tŷ.

Ond pan lanwyd ei hysgyfaint fe aeth i gyd i fwydo'r sgrech a atseiniodd drwy ystafelloedd gwag y tŷ.

Mae'n braf gweld papur Cymraeg arall yn ymdrin a'r byd canu pop cyfoes yng Nghymru, sef SGRECH.

Yna cododd ei ysgwyddau, rhoddodd ei droed ar y sbardun a chyda sgrech, i ffwrdd a hwy.

Cododd cri y dyn clwyfedig fel sgrech ysglyfaethus yn nhawelwch y cwm.

Pob nos Calan Mai mae yna sgrech arswydus i'w chlywed uwchben y wlad.

galwasant a galwasant, a 'u pryder yn graddol droi 'n ddychryn, a 'u lleisiau 'n mynd yn sgrech, a 'r tri 'n rhedeg i fyny ac i lawr y lan gan chwilio yma a chwilio acw, ond yn gwybod yn dda y gallai llifeiriant gwyllt fel hwn daflu ffred a 'i gludo ymaith mewn chwinciad.

Bydd y wiwer a sgrech y coed yn eu claddu gryn bellter oddi wrth y goedwig, a dyma un o'r ffyrdd y cafodd y deri eu gwasgaru ar hyd a lled y wlad.