Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

sgriptiau

sgriptiau

Sgriptiau

Nid nad yw'r dehongliad hwnnw'n bosibl ond mae'n rhaid gochel rhag ei dderbyn fel yr unig un: byddai hynny'n groes i natur fytholegol y sgriptiau.

Awdur y Sgriptiau:

Roedd - - yn teimlo fod angen edrych ar beth yw gwobr cwmni wrth fuddsoddi mewn sgriptiau a syniadau.

Fe wnaeth - - y pwynt fod syniadau a sgriptiau da yn mynd i fod yn faes cystadleuol hefyd o ganlyniad i gynllun y BBC i ddatblygu drama yn y rhanbarthau.

Doedd ychwaith y fath beth â `script developer' yng Nghymru - i godi safonnau sgriptiau mae angen buddsoddi mwy na'r hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd.

Sen ar ddeallusrwydd a hunan-barch unrhyw newyddiadurwr profiadol fyddai cael ei gyflogi'n unig i ddarllen sgriptiau a baratoir gan rywun arall -: does dim rhyfedd felly fod yr ysgrifenwyr yn tueddu i edrych ar y rhai a gyflogir fel darllenwyr yn unig - â pheth dirmyg nawddogol Sylweddolir nad oes cyfle i ymarfer rhyw lawer o ddawn greadigol wrth ysgrifennu newyddion credir fod angen llai fyth o ddychymyg i'w darllen.

Ond go brin y byddai gan Lisa gyfle i ddysgu sgriptiau gyda'i chartref yn debycach i S Caer.