Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

sharon

sharon

Roedd Sharon, fy chwaer fach, wedi dychryn am ei bywyd ac roedd hi'n crio.

Ychydig iawn o lwc mae Mark wedi ei gael gyda merched ond 'roedd mewn cariad gyda Sharon Burgess a bu'n cyd-fyw â hi.

Bu Dumps, Sharon Slag, Rhys, Ifs ar criw yn llwyddiant mawr yn Pam Fi Nady Fe? gan ddenu cynulleidfa fawr.

Bu farw Sharon mewn ffrwydriad car yn 1996 a bu Mark yn diodde am sbel ar ôl hynny.

Dechreuodd feichio crio wedyn a brysiodd Sharon ati hi a mynd i roi ei breichiau am ei gwddf.

Wedi ffraeo efo Robat John a Sharon roeddwn i a doeddwn i ddim eisiau rhannu'r siocled efo nhw felly fe'i cuddiais o nes y cawn i gyfle i fod ar fy mhen fy hun.

Bu Dumps, Sharon Slag, Rhys, Ifs a'r criw yn llwyddiant mawr yn Pam Fi Nady Fe? gan ddenu cynulleidfa fawr.

Ond, a dweud y gwir, unwaith y gwelon ni o doedd gan Robat John na Sharon na fi fawr ddim i'w ddweud wrtho mewn gwirionedd.

Un o uchafbwyntiau arall yr wyl oedd animeiddiad gwych o Don Quixote gan Cervantes, gyda lleisiau Sharon Morgan, Yoland Williams a Ray Gravel.

Yn eu mysg gwelodd Jabas Dr Braithwaite a Sharon yn eistedd ar stoliau uchel wrth y bar.

"Tell them to stop bothering you, Cuthbert, and order them off the premises!" plediodd Sharon wedyn.

But a boat like that would hardly interest your type," meddai Sharon yn ffroenuchel.

Ond 'roedd bihafio yn rhy anodd iddo - cafodd affêr gyda Sharon, cariad Mark, ac yna affêr arall gyda Mrs Mac.

'Wyt ti eisiau inni gael milgi?' gofynnodd Sharon i mi ar ôl swper.

(Brawd Sharon, yr actor Iwan Roberts, sy'n chwarae rhan Dafydd fel oedolyn yn y cynhyrchiad.)

Yn ol ei fam Sharon, sy'n gweithio i Fanc y Midland ym Mangor, dydy'r profiad ddim wedi ei boeni o gwbl.

Yn 2000 daeth Adrian Partington, a oedd yn Gyfawrwyddwr Artistig Cynorthwyol gyda Simon Halsey, yn Gyfarwyddwr Artistig, a daeth Sharon Richards yn Gyfeilyddes y Corws.