Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

siapan

siapan

Ond Siapan yr wythnos diwethaf yr oedd rhywbeth i godi ei galon.

Enillodd Kelly Morgan o Donteg ger Caerdydd, ei gêm rownd gyntaf ym mhencampwriaeth Agored Siapan.

Mewnforio ceir o Siapan i Brydain am y tro cyntaf.

Dyn efo ci wedi ei stwffio a enillodd y wobr gyntaf mewn cystadleuaeth ufudd-dod cwn yn Siapan yn ddiweddar.

Siapan yn ildio.

Bydd Tom Shanklin o glwb y Saracens yn ennill ei gap cynta i Gymru yn Yr Ail Brawf yn Siapan Ddydd Sul.

A bydd De Korea ynghyd â Siapan yn cynnal rowndiau terfynol Cwpan y Byd mewn dwy flynedd.

Cymru yn fwy dibynnol ar gwmnïau tramor i greu gwaith, 130 o Ogledd America, 50 o'r Almaen a 40 o Siapan.

Ond cyn cyrraedd y terfyn hwnnw rhaid i Rafe syrthio mewn cariad ag Evelyn (Kate Beckinsale) nyrs brydweddol y mae ei gwefusau cyn goched â'r haul a'i belydrau cochion ar faner wen Siapan.

Mae Kevin Morgan yn un o'r 38 chwaraewr yng ngharfan Cymru fydd yn mynd ar y daith i Siapan mewn llai na mis.

Erbyn hyn mae enwogrwydd y mesur wedi ymestyn o Siapan ac yn cael ei arfer gan feirdd ar draws y byd.

Tigi: Yr ydych chi'n boblogedd yn Siapan.

Pan ddaeth aelodaur Clwb Hiraeth - dynar enw maen nhw'n ei ddefnyddio yn Siapan - i gyfarfod yng nghastell Caerdydd rai blynyddoedd yn ôl - fe ddwedodd llywydd y clwb mai y rheswm fod cynifer o gwmniau Siapaneaidd wedi ymsefydlu yng Nghymru oedd y tebygrwydd rhwng yr Haiku ar Englyn, meddai Aled.

Mesur ddatblygwyd yn llysoedd Siapan yn yr ail-ganrif-ar-bymtheg drwy ymdrechion y bardd Matsuo Basho.

Fe fydd uchafbwyntiau gyda'r nos o gêmau eraill Cymru yn erbyn Siapan (Sadwrn, 9 Hydref) a Samoa (dydd Iau 14 Hydref) ac o unrhyw gêmau pellach y bydd Cymru yn eu chwarae yn ystod y gystadleuaeth.

Collodd tîm rygbi 7-bob-ochr Cymru, 38 - 5, yn erbyn Fiji yn rownd yr wyth ola yn y gystadleuaeth ddiweddara yn Siapan.

Dwedodd Wayne Peel a chwaraeodd i dîm dan 21 Llanelli yn ystod tymor, fydd yn mynd i Siapan gyda'r tîm cenedlaethol yn yr haf, ar y Post Cyntaf, 'Mae'n wael ar y chwaraewyr sydd wedi gweithio'n galed trwy'r flwyddyn.

Yn lle bod ar y llong ar ei mordaith o Panama i Siapan, roedd ar ei ben ei hun yn y môr agored.

Siapan yn ymosod ar Pearl Harbour gan dynnu'r Unol Daleithiau i mewn i'r Rhyfel.

Ond un peth alle fynd yn ei erbyn yw'r tebygrwydd cryf y bydd Cymru nawr yn anfon y prif dîm ar daith i Siapan y flwyddyn nesaf.

Mae gwyddonwyr yn Siapan yn honni fod yfed chydig o alcohol - dim gormod rwan, cofiwch - yn eich gwneud yn fwy galluog.