Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

siart

siart

Gwelwn yn glir o'r siart uchod bod y siop bapur newydd/siop bentref yn allweddol i werthiant cylchgronau Saesneg yn hytrach na'r siopau llyfrau a siopau megis Smiths a Menzies.

Dilynwch y siart ar BBC Cymru'r Byd bob wythnos.

Cadwch eich Siart Pwysau mewn lle y gall pobl eraill ei weld yn hawdd.

Y gwir amdani yw, wrth gwrs, y gellid fod wedi dewis un o ugain neu fwy o ganeuon eraill gan Edward H. ar gyfer y siart.

Ac mae modd ichi gael golwg ar y siart yn ei chyfanrwydd o bori yn nhudalen Mawredd Mawr ar y we.

Cadwch gofnod o'ch pwysau ar eich siart.

Cyrhaeddodd yr albwm ddwy siart yr un pryd, y siart bop a'r siart glasurol.

Adlewyrcha'r siart y cynnydd yma).

Nos Lun diwethaf, Awst 28, cyhoeddwyd mai Ysbryd y Nos gan Edward H. Dafis oedd y gân ar frig siart Mawredd Mawr o 100 uchar Cymry eleni.

Fe ddechreuodd pethau'n addawol ym mis Ionawr, pan laniodd Buck Rogers gan Feeder yn rhif pump yn siart y senglau.

Dengys y siart isod bod menywod yn ffurfio mwyafrif bach ymhlith y rhai a ddychwelodd yr holiadur, ond mae'r rhaniad yma yn adlewyrchiad eithaf cywir o'r Cymry Cymraeg.

Braidd yn siomedig oedd gweld dwy sengl newydd y grwp ond yn crafu eu ffordd i'r deg uchaf yr wythnos diwethaf ond does yna ddim amheuaeth er hynny y bydd eu chweched albym, Know Your Enemy, yn mynd yn syth i rif un yn siart y recordiau hir.

Mae 'na dyfiant mawr yn yr ochr ariannol o'ch siart o'r wythnos hon ymlaen - am flwyddyn i ddod.

Gwelir yn y siart nesaf graff o gylchgronau mwyaf poblogaidd Cymru o ran y nifer o'r sampl sy'n eu darllen a'u prynu.

Yn y GEM GANOL yr ydych yn hwylio môr dieithr heb un siart.

Wrth rwydo'n rheolaidd efo rhwyd fân, mewn gwahanol ddyfnderoedd wrth hwylio ar draws yr Iwerydd, gwnaeth siart yn dangos hyd y llysywod bach a ddelid.