Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

siomi

siomi

Cyllideb Lloyd George yn siomi'r Torïaid: cyflwyno 'supertax' o 6d ( 2 1/2c ) i'r rhai a enillai dros 5000 ac ychwanegu at dreth alcohol a baco i dalu am wasanaethau lles.

'Rwy'n meddwl, yn wir, fod Iwerddon yn rhyw fath o Ynys Afallon iddo - yn ddihangfa pan fyddai bywyd yng Nghymru wedl el frlfo neu ei siomi.

Roedd pobl y wlad wedi cael eu siomi o sylweddoli bod trethi'r Seneddwyr yr un mor drwm a rhai'r Brenin - ond yn waeth na hynny, roedd y Senedd wedi newid cymaint ar ddeddfau'r wlad, yn enwedig ynglyn a'r Eglwys.

Rhaid iddi beidio â chymryd ei siomi os na ddeuai i'r fei.

Ei siomi gafodd John Evans, ni welodd yr Indiaid a siaradai Gymraeg.

Yr oeddwn wedi fy siomi'n fawr.

Ond rydyn ni'n cael ein siomi gyda'r bwyd; does yna ddim cyflenwad trydan yn Jijiga heno.

Chewch chi ddim eich siomi.

Ond nid dyma'r amser i'w siomi, ac yntau, gan ei fod i roi tystiolaeth, eisoes yn bryderus ac ar binnau.

Siomi?

Ond fe all gael ei siomi.

'Rwy wedi fy siomi y bu'n rhaid cosbi cynifer o chwaraewyr.

Cafodd cefnogwyr y Cynulliad i Gymru eu siomi gan ganlyniad y Refferendwm ar Ddatganoli.

Dyma ymweliad cyntaf Owen ac Eurgain Jones â Chymru a ni chawsant eu siomi roedd yr haul yn gwenu ym Mhenybont a phopeth 'mor wyrdd'.

Ond beth syn fy siomi i braidd, nad oes, ar ôl Ian McGeechan, yr un hyfforddwr yn y peder gwlad yn ddigon da i fynd gyda'r Llewod.

'Os na chawsoch chi eich ethol gan y gweithwyr, na'ch enwebu gan undeb llafur, yna mae'n gas gen i eich siomi, ond nid gweithiwr-reolwr ydach chi.

Mae'n ddrwg gen i dy siomi di," meddwn wrth Meinir.

ar ôl ei siomi yng ngwlad ei enedigaeth, trodd david hughes ei wyneb tua'r cyfandir ; aeth i ffrainc yn gyntaf, lle cafodd groeso yn syth.

ni ni eu siomi.

A rywsut, unwaith yr oedd Mam ar ben arall y lein, roedd hi'n amhosib ei siomi efo'r araith yr oedd hi wedi ei pharatoi mor ofalus.

Hanes y myfyriwr, Lenz, sydd yma, dyn ifanc a oedd wedi bod yn weithgar ynghanol cynnwrf y chwedegau ond sydd, ar ôl cael ei siomi pan ddaeth y cyfan i ben, yn teimlo'n gynyddol ynysig.

'Roedd rhai o'i gefnogwyr yng Nghymru wedi eu siomi ganddo.

Ond os oedd honno'n disgwyl i Miss Lloyd brynu ffrog iddi hi hefyd, cael ei siomi a gafodd, a dim ond Miss Lloyd a gariai fag papur yn ol at y tacsi ar ddiwedd y dydd.

Ni chewch eich siomi y tro hwn ychwaith.

Does dim amheuaeth fod llawer o'r aelodau hynny wedi cael eu siomi gan arafwch y broses.

Hwyliodd Capten Hughes ei long adref yn ddiogel ond cafodd ei siomi pan ddaeth Capten hŷn nag ef i gymryd gofal o'r llong.

Cwympodd Darren mewn cariad gydag Emma a chafodd ei siomi'n ddirfawr pan ddewisodd hi Madog yn hytrach nag ef.

Cael fy siomi wnes i yn yr epilog serch hynny, roeddwn wedi disgwyl mwy o ddatblygiad, a bu'n rhaid i ni fodloni ar gael Jo yn rhoi cefndir y digwyddiadau i ni.

Ond ei siomi a gafodd, gan i'r awdurdodau orchymyn na allai wneud hynny.

Yr oedd wedi ei siomi unwaith eto.

Onid rhag ofn cael fy siomi ar ôl edrych ymlaen at rhywbeth pleserus?

Doedd dim pwrpas iddi siomi'r bechgyn a siomi Mam hefyd er mwyn dychwelyd i wynebu Nadolig llwm yn Surrey.

Dwi ddim yn meddwl bydd e'n siomi na gweld symud fel cam yn ôl.

A chael fy siomi gymaint gan eu cyfraniad nes credu mai Aelod Comon yw AC.

Y mae hi wedi bod yn hirddisgwyledig ond chewch chi moch siomi.

Ond ei siomi a'i chwerwi a gafodd Richard Morris yntau.

Ymunwch heddiw, a chewch chi mo'ch siomi.