Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

smocio

smocio

Gyda'r pwyslais diweddar ar iechyd corff a chadw'n heini drwy chwaraeon daeth yr arferiad o smocio o dan y lach.

Ond, os digwyddodd rhyw hen hipi gael ei ddal am smocio cannabis, nid oedd rhaid becso.

Enillai ddigon o gyflog i fforddio siwt trowsus hir, i brynu ffon, i fynd ar ei wyliau i Landrindod unwaith o leiaf, i gael ychydig o ddannedd gosod ac i ddechrau smocio.

YMRODDIAD: Mae yna lawer iawn o son wedi bod, ac yn parhau i fod am wahanol ddulliau o roi gorau i smocio.

"Mae'r Hen Fferam wedi'i smocio hi allan o'r parlwr yn barod." "Smocio pwy allan o'r parlwr?" "Ond Anti Lw," ebe efô.

Yr wythnos hon bydd Alison yn derbyn llythyr yn datgelu bod Elin wedi cael ei gwahardd o'r ysgol am smocio canabis.

"Dyn dŵad?" gofynnodd gŵr barfog i mi, ac eisteddodd i fwyta ac yfed a siarad a smocio.

Gellir cael darnau brasach ar gyfer cetyn ac rydym hyd yn oed yn gwerthu Twist sef y darnau o baco a gaiff eu naddu a'u torri gyda chyllell gan yr ysmygwr." O ystyried nad yw Eirlys Williams yn smocio ei hun mae'n gryn awdurdod ar gyfrinachau'r mwg.

Ac am smocio, 'waeth iti ladd rywun un blewyn yn y byd." Ail-oleuodd fy nghyfaill Williams ei bibell, a adawsai i ddiffodd yn nwyster ei deimladau.

Eisteddant yn y galeri yn gweu a smocio a sglaffio creision a cheir un o olygfeydd doniolaf y ffilm pan yw'r dair ohonynt yn joio mas draw wrth i'r grŵp chwarae'n egniol i gyfeiliant goleuo dychmygus Tref a'r ffilm gefndir o griw o ddawnswyr ifainc.