Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

solid

solid

Mae byd y laser cyflwr solid yn llawn o elfennau anghyfarwydd iawn - megis neodymiwm, yttriwm, gadoliniwm ac erbiwm.

I'r perwyl hwn datblygwyd y laser ffibr, sydd mewn gwirionedd yn fath o laser cyflwr solid ar raddfa fach.

Mae'n seiliedig ar grisial o ruddem, ac fel pob laser cyflwr solid, mae'n dibynnu ar gynhyrchu poblogaeth o atomau o fewn y crisial sydd ag egni uwch na'r cyffredin.

Felly mae'r wy yn troi yn solid.

Fe wyddom fod yr atomau mewn grisialau cywrain fel diemwnt wedi eu lleoli mewn trefn anhygoel bron ac fe wyddom hefyd fod priodweddau'r solid yn dibynnu ar natur yr atomau, eu lleoliad a'r modd y cysylltir hwy a'i gilydd.

Y protein sy'n gyfrifol am i'r wy droi'n solid wrth ei ferwi.

Heblaw am y deunydd, mae'r egwyddorion hyn yn debyg iawn i rai laser rhuddem - ond y mae gwahaniaethau pwysig rhwng y laser ffibr a rhai cyflwr solid.

Y laser cyflwr solid Dyma'r math hynaf o laser.

Daeth laserau cyflwr solid bell ffordd ers eu darganfod ddeng mlynedd ar hugain yn ôl.

Mae wyau yn hylif ar dymheredd arferol ac wrth ichwi eu twymo trwy eu berwi neu eu ffrio maent yn troi yn solid.

Fel arfer pan fyddwch yn cynhesu solid mae'n troi yn hylif, a bydd yr hylif yn troi yn ôl yn solid wrth ei oeri.

Mae'n bosibl trefnu fod tonfeddi'r rhain yn cyfateb i'r gwahaniaethau rhwng lefelau egni'r crisial, ac mae'r datblygiad hwn wedi rhoi hwb anferth i faes ymchwil laserau cyflwr solid.