Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

soniais

soniais

Y mae'r sylwadau a wnaf i gyd oddi ar a welais ac a ddysgais gan y ddau saer coed y soniais amdanynt.

Fel y soniais eisoes, mor bwysig oedd y briwsion.

Roedd yn arbennigwr ym myd bridio defaid run fath ag y mae ei fab heddiw, y soniais amdano yn gynharach yn y llyfr yma.

"Samon ydi'n henw ni ar Roberts," meddai, "am ei fod o'n dwad o Nant Bach, lle da am samons." Roedd rhywbeth yn nhôn ei lais yn dweud wrthyf na theimlai'n garedig at yr athro, a soniais am y gurfa a gawsai'r bore hwnnw.

Soniais gynnau am 'rin' llenyddiaeth Kate Roberts.

Y mae eraill na soniais amdanynt mewn cysylltiad â'r llyfrgell hyd yma, y dylwn gyfeirio'n arbennig atynyt.

Yn ystod y pedair blynedd y bu+m yn cyfrannu erthyglau garddio i'r cylchgrawn soniais droeon am fethiant rhai planhigion i lwyddo ym mhresenoldeb gwynt hallt o'r môr.

Rai misoedd yn ôl, soniais am y nifer mawr (tua phum mil neu well) o droseddau gwahanol y gall y modurwr druan eu cyflawni â'i gar sawl un heb iddo ef ei hun fod yn ymwybodol ohono ar y pryd.

Soniais am y bachgen Doby.

Ac yn Iwerddon, wrth gwrs, fe ddôi ar draws yr hynodrwydd neu'r gwahanolrwydd yma y soniais amdano, bron ble bynnag yr elai.

Soniais, yn do, fod Owain Jones, Llwyn Betws, yn un o oreuon y Cwm am gneifio.

Soniais yn gynharach nad oedd glendid yn un o rinweddau'r lle.

Fel y soniais yn barod diflannod Elin, modryb fy Mam, mewn dirgelwch.

Soniais yn gwta am y nofelau yna am na theimlaf mai ynddynt hwy - er eu haml rinweddau - y ceir cynnyrch nofelydd mwyaf gwreiddiol a chyffrous y deng mlynedd diwethaf.

Ni soniais wrth neb fy mod wedi derbyn cyffyrddiad y Crist byw drosti.