Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

sosbenni

sosbenni

"Ac wedyn, rhaid i chi gael pump beic yn lle un beic," meddai'r dyn trwsio sosbenni.

"Dydyn ni byth yn cael dim i'w yfed, dim ond cael te yn ein llygaid, te yn ein gwallt, te yn ein trwynau, a the ar ein crysau." A dyma'r dyn trwsio sosbenni yn cau un llygad ac yn meddwl yn galed.

A dyma'r dyn trwsio sosbenni yn cau'r llygad arall ac yn meddwl yn galed iawn.

Wedyn, rhaid i chi gael pump gwely yn lle un gwely," meddai'r dyn trwsio sosbenni.

"Does dim digon o le i ni i gyd ar yr un beic, a rydym yn syrthio ar bennau'n gilydd byth a hefyd." Ar _l amser hir, dyma'r dyn trwsio sosbenni yn codi ei ben, yn agor ei lygaid ac yn dweud, "Wel, dyna ddynion bach od ydych chi.

"Ac wedyn rhaid i chi gael pump cwpan yn lle un cwpan," meddai'r dyn trwsio sosbenni.

Nawr, mae'r dyn trwsio sosbenni yn gall iawn ac yn gwybod llawer o bethau.

Wel, pwy ddaeth i'r tŷ ym mhen draw'r l_n ryw ddiwrnod ond y dyn trwsio sosbenni.

Ac meddai'r dynion bach od, "Dim ond un gadair sydd yn tŷ, a dydyn ni ddim yn cael gorffwys iawn ar _l gweithio'n galed." A dyma'r dyn trwsio sosbenni yn rhoi ei ben ar un ochr ac yn meddwl yn galed.

Taflodd ef i gefn y cwpwrdd sosbenni a throi wedyn a chythru drwy'r pasej.