Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

stadiwm

stadiwm

Yn ôl Griffiths dylai'r Gymdeithas ostwng nifer y seddi yn y stadiwm newydd - a pheidio bod yn or-uchelgeisiol wrth adeiladu stadiwm newydd.

Bydd Cymru yn gobeithio curo Samoa am y tro cynta mewn deuddeg mlynedd yn Stadiwm y Mileniwm yfory.

Mae Gwlad Pwyl wedi enwi 8 o'r 11 a ddechreuodd y gêm yn erbyn Cymru ym mis Hydref ar gyfer y gêm nesaf rhwng y ddwy wlad yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd ar Fehefin 2.

Mae Cadeirydd Stadiwm y Mileniwm, Glanmor Griffiths, wedi dweud y dylai Cymdeithas Pêl-droed Lloegr newid eu cynlluniau ar gyfer ail-adeiladu Wembley.

Tawelodd y stadiwm wrth i'r cefnogwyr aros i weld a fuasai'r gêm yn ailddechrau.

Doedd Nathan Blake ddim yn ymarfer gyda gweddill y chwaraewyr yn Stadiwm Daewoo Legia, Warsaw, neithiwr, ond does dim lle i boeni.

Mae Cymru, felly, trwodd i'r wyth ola ond gynta bydd rhaid wynebu Seland Newydd yn Stadiwm y Mileniwm a fydd y Crysau Duon ddim yn poeni gormod ar ôl gweld perfformiad simpil y Cymry neithiwr.

Daeth Cymru mor agos i guro'r Goliath o dîm o Awstralia yn rownd gyn-derfynol Cwpan Rygbi Cynghrair y Byd yn Stadiwm McAlpine yn Huddersfield, neithiwr.

Mae bwriad i adeiladu stadiwm newydd yn Nulyn ac yng Nghymru mae Stadiwm y Mileniwm.

Yn swyddfa'r stadiwm bu swyddogion Holland a Chyprus yn trafod am yn agos i awr cyn i Gyprus gytuno i chwarae drachefn.

Gan barhau âr thema gerddorol, darlledwyd Songs of Praise cyntaf y mileniwm newydd o Gaerdydd, lle daeth 72,500 o bobl o bob cwr o Brydain i'r stadiwm ar 2 Ionawr.

Roedd hi'n ddiwrnod hanesyddol ar Stadiwm y Mileniwm a diwrnod pan ddaeth Rygbi 13 i gartre Rygbi'r Undeb am y tro cynta.

'Mae buzz mawr o gwmpas y Stadiwm.

Ond nid drysaur dafarn y tro hwn ond to Stadiwm y Milflwydd.

Wedyn mae gan Yr Alban Hampden, Ibrox a Celtic a mae stadiwm newydd i gael ei hadeiladu yn Iwerddon.

'Rhaid iddyn nhw gael ymarfer yn y Stadiwm Genedlaethol 'fory - dyna'r rheolau.

Yng Nghaerdydd fe ddymchwelyd pwll nofio 50 metr yng Nghaerdydd i adeiladu Stadiwm y Mileniwm.

Tân yn lladd 40 yn stadiwm bêl-droed Bradford, a hwliganiaid pêl-droed yn creu helynt yn stadiwm Heysel, Brwsel, lle'r oedd Lerpwl yn chwarae.

Yr hyn nad oeddwn wedi'i sylweddoli oedd ein bod y tu allan i ffiniau'r hen Ymerodraeth Brydeinig erbyn hyn - ble bynnag y bu honno, mi allasech fentro bod 'na lawer o stomp ar ei hôl hi, fawr iawn o drefn ar ffyrdd, ysgolion ac ysbytai ac ati - ond roeddach chi'n saff dduwcs o gael un peth safonol, sef stadiwm fawr urddasol o amgylch cae criced.

Mae blwyddyn a mwy ers i Gymru guro De Affrica yn y gêm gynta yn Stadiwm y Mileniwm.

Neu yntau Stadiwm enfawr lle gallai gwŷr enwog o wledydd eraill ddod i ymrysonfeydd a thwrnamentau?

Bu'r flwyddyn a aeth heibio yn un gofiadwy i genedl y Cymry: agor y Cynulliad Cenedlaethol a, llai na deuddeg mis wedyn, ymddiswyddiad dramatig y Prif Ysgrifennydd Alun Michael; y gêm agoriadol yn Stadiwm y Mileniwm ac, wrth gwrs, Cwpan Rygbi'r Byd a drodd Caerdydd yn un parti mawr ar ddiwrnod y gêm derfynol.

Cyhelir dwy gêm rownd gyn-derfynol Cwpan Rygbi'r Principlity yn Stadiwm y Mileniwm yfory.

Wythnos wedi i'r maswr Arwel Thomas adael ei sgidiau cicio at y pyst yn y stafell newid yn Stadiwm y Mileniwm, roedd yn amlwg ei fod eu gwisgo eto ddoe.

Disgwylir cadarnhad cyn bo hir y cynhelir rownd derfynol Cwpan Lloegr yn Stadiwm y Mileniwm.

'Leicien i fod yn Stadiwm y Mileniwm uwaith eto ym mis Mai - 'se dim ond er mwyn yr holl bobol sy'n ein cefnogi ni.

Bydd Lerpwl yn ôl yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd fis nesa.

Mae'n Rownd Derfynol Cwpan Lloegr yn Stadiwm y Mileniwm yfory, a llygaid y byd ar Gaerdydd.

Tybed ai fi oedd yr unig un i weld eisiau yr hen bwll nofio wrth gerdded hebio Parc yr Arfau cym Stadiwm y Mileniwm wedir cywilydd ddydd Sadwrn diwethaf.

Chwaraeir y gêm gynta mewn rhês o gemau pwysig yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd, ddydd Sul.

Efallai fod gennym ni y stadiwm gyda'r gorau yn y byd yng Nghaerdydd i gynnal gemau rygbi, pêl-droed a chyngerddau ynddo.

Doedden nhw ddim yn hoff iawn o'r Israeliaid ac roedden nhw am ddangos i ni y llefydd oedd wedi'u dinistrio - fel y stadiwm athletaidd arbennig o hardd a chwalwyd gan y frwydr.

'Mae rhywfaint o fantais gan Lerpwl, maen nhw wedi bod yn Stadiwm y Mileniwm o'r blaen a rwyn gwybod bod Gary McAllister â meddwl uchel o'r stadiwm.

Mae Ysgrifennydd Cyffredinol Cymdeithas Pêl-droed Cymru, David Collins, wedi dweud eu bod nhw wedi gwneud cais i UEFA, i gynnal rownd derfynol un o brif gystadleuthau Ewrop yn y stadiwm ymhen dwy flynedd.

Ond doedd pawb yng Nghymru ddim wedi anghofio fod yna gysylltiad arall o bwys rhwng Cymru ac America ddydd Sadwrn - a hynny yn Stadiwm y Mileniwm pan drechodd tîm rygbi Cymru Eryrod America.

Gwrthodwyd caniatau i'r garfan ymarfer yn Stadiwm Genedlaethol Armenia y bore yma.

Dau ddigwyddiad mawr yn Stadiwm y Mileniwm, ddeuddydd o'r bron.

Gyda Rownd Derfynol Cwpan Lloegr yn Stadiwm y Mileniwm dridiau i ffwrdd, roedd Lerpwl neithiwr yn dal i drïo sicrhau eu lle yng Nghynghrair y Pencampwyr y tymor nesa.

Bolton a Preston fydd yn rownd derfynol gemau ail gyfle'r Adran Gyntaf yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd wythnos i ddydd Llun.

Mae problem ynglyn ag ail stadiwm yng Nghymru ond mae son bod Abertawe yn mynd i gael stadiwm i ddal 25,000.

Does dim un chwaraewr o Gymru yn nhîm y Barbariaid fydd yn chwarae De Affrica yn Stadiwm y Mileniwm ddydd Sul.

Ac mae gynnon nir stadiwm ora o'r gwledydd i gyd yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd.

Ar ôl llwyddiant rownd derfynol Cwpan Lloegr yn Stadiwm y Mileniwm ddydd Sadwrn, mae gobaith y gellir denu rhagor o brif rowndiau terfynol pêl-droed iddi.

Ond roedd yna amheuon yr wythnos diwethaf sut gae sydd yn y stadiwm hwnnw.

Bydd y penwythnos yn cynnwys pryd canol dydd o sglodion a physgod gyda Mrs OTT (GILLIAN ELISA), cinio'r hwyr gyda'r cogydd, DUDLEY NEWBERY a thaith o gwmpas Stadiwm y Mileniwm yng nghwmni RAY GRAVELL.

Roedd chwe deg mil o bobl wedi ymgynnull yn y stadiwm yn Rotterdam yn Holland i weld gêm bêl-droed bwysig.

Arsenal yw'r tîm arall fydd yn Stadiwm y Mileniwm ar Fai 12.

Cinio yn y bae ac wedyn ymweliad â Stadiwm y Mileniwm.

Mewn stadiwm fechan wedi'i hadeiladu'n bwrpasol yr oeddem yn reslo - roedd yno dair mil yn gwylio bob nos am ddeng noson.

Treuliai ef ei bnawniau Sadwrn yng nghwmni ei fyddin breifat o gyfeillion, un ai ar deras y stadiwm bêl-droed yn cega ei dîm a gollai yn ddieithriad, neu ar y prom yn pwmpio pres i beiriannau soffistigedig y parlyrau adloniant.

Yr hyn syn rhywfaint o ryfeddod, fodd bynnag, yw nad ofynnodd neb y cwestiwn a ddylid fod wedi agor drysaur stadiwm o gwbl ar y Sul.

Fe fydd y darllediadau'n cychwyn nos Wener Hydref 1 gydag uchafbwyntiau gêm agoriadol Cymru yn erbyn Yr Ariannin yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd.

Disgwylir i Gymdeithas Pêl-droed Lloegr benderfynu yn ystod y deg diwrnod nesaf a fydd rownd derfynol Cwpan yr FA yn cael ei chwarae yn Stadiwm y Mileniwm.

Mae yna alw mawr am docynnau i weld pencampwriaeth rasys beiciau modur fydd yn cael ei gynnal am y tro cyntaf y Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd ddydd Sadwrn.

Bu'r mileniwm yn dyst i ddarllediad allanol byw mwyaf y BBC gyda'r camerâu yn ymuno yn hwyl cyngerdd hanesyddol y Manic Street Preachers yn Stadiwm y Mileniwm wrth ffarwelio ag un mileniwm a chroesawu mileniwm newydd.

'Roedd popeth wedi mynd yn iawn, ond wedi dweud hynny gall y Stadiwm ddim gorffwys ar eu rhwyfau.

Cynhelir y drydedd gêm rownd derfynol yng Nghymru mewn tridiau heno - ond ddim yn Stadiwm y Mileniwm y tro hwn.

Nhw, felly, yw'r unig dîm o Gymru ag unrhyw obaith o gwbl i chwarae mewn rownd derfynol bosib yn Stadiwm y Mileniwm.

Bur mileniwm yn dyst i ddarllediad allanol byw mwyaf y BBC gyda'r camerâu yn ymuno yn hwyl cyngerdd hanesyddol y Manic Street Preachers yn Stadiwm y Mileniwm wrth ffarwelio ag un mileniwm a chroesawu mileniwm newydd.

Awstralia yn ennill Cwpan Rygbi'r Byd yn Stadiwm y Mileniwm, Caerdydd.

Ni fydd tîm pêl-droed Cymru yn chwarae gêm gyfeillgar yn erbyn Yr Alban yn Stadiwm y Mileniwm yn ystod mis Chwefror.

Tro dwetha i Gymru chwarae yn Stadiwm y Loftus Versfeld yn Pretoria fe ildion nhw 96 o bwyntiau yn erbyn De Affrica.

Mae Graham Henry wedi cyhoeddi Tîm Rygbi Cymru i wynebu Iwerddon yn Stadiwm y Mileniwm brynhawn Sadwrn.

Bur flwyddyn a aeth heibio yn un gofiadwy i genedl y Cymry: agor y Cynulliad Cenedlaethol a, llai na deuddeg mis wedyn, ymddiswyddiad dramatig y Prif Ysgrifennydd Alun Michael; y gêm agoriadol yn Stadiwm y Mileniwm ac, wrth gwrs, Cwpan Rygbir Byd a drodd Caerdydd yn un parti mawr ar ddiwrnod y gêm derfynol.