Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

stalin

stalin

Stalin yn ennill grym.

Mae'n ddiddorol, er hynny, fod Stalin, hyd yn oed, yng nghanol berw'r Chwyldro Comiwnyddol wedi gorfod rhoi ystyriaeth i athroniaeth cenedlaetholdeb.

Hitler a Stalin yn penderfynu peidio â rhyfela yn erbyn ei gilydd.

Fe'i disgrifiwyd fel 'digwyddiad canolog Cymru yn yr ugeinfed ganrif'. Stalin yn ennill grym.

Yng nghanol yr awydd i adfer Tamerlane yn lle Stalin fel eu harwr a'u Llywelyn, purion yw peidio peri tramgwydd i genhadon yr Ayatollas!

Cychwyn yr ysgrif gyda chyfeiriad at ymgais Stalin i ddiffinio cenedl a'i ddisgrifiad o'r genedl fel "...".

Ceisiodd ddisgybl Stalin yng Nghymru, T.

Beirniadwyd Stalin am esgeuluso un cwlwm hanfodol, sef y cwlwm diwylliannol, ac am gymysgu dau ffenomenon, "pobleictod" a chenedligrwydd.

Mewn rhan o Asia lle roedd y Moslemiaid yn fwyafrif llethol hyd nes dyfod cyfnod Stalin, mae crefydd yn blodeuo eto a'r grefydd honno yn ei thro yn erfyn y gellir ei ddefnyddio i ledu'r bwlch rhwng Uzbekistan a Rwsia.