Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

stamp

stamp

Ar yr un pryd roedd yn beiriant, yn rhyw fath o stamp boglynnu.

Llwyddodd Eddie Butler a Jonathan Davies i osod eu stamp unigryw ar Gwpan Rygbir Byd gyda'r rhaglen boblogaidd Scrum V, a rhoddwyd her ychwanegol i'r tîm chwaraeon wrth i'r BBC sicrhaur hawl i ddarlledu Cwpan Rygbi Ewrop pan ddychwelodd gemau byw i deledu BBC Cymru ar nos Wener.

A stamp y perchennog ar ei chymeriad hithau hefyd efallai.

Llwyddodd Eddie Butler a Jonathan Davies i osod eu stamp unigryw ar Gwpan Rygbi'r Byd gyda'r rhaglen boblogaidd Scrum V, a rhoddwyd her ychwanegol i'r tîm chwaraeon wrth i'r BBC sicrhau'r hawl i ddarlledu Cwpan Rygbi Ewrop pan ddychwelodd gemau byw i deledu BBC Cymru ar nos Wener.

Wedi cael stamp arnynt ac ymadael â'r llyfrgell aeth y ddwy i ganol y dref i gael cinio.

Yn ei ffordd ddi-drais, dieiriau, dysgodd hi i ffrwyno ei hofnau : gosododd ei stamp ei hun ar ei chymeriad ac ar eu ffordd o fyw.

Ym mhob gwlad, wrth gwrs, y mae iaith yn stamp cendligrwydd.

Am y tro cyntaf er pan gyhoeddwyd y stamp cyntaf yn 1839 bydd stamps syn sticio heb lud-y-maen-rhaid-ei-wlychu ar eu cefnau yn cael eu gwerthu ddechraur flwyddyn newydd.

Rhaid cael stamp ar ôl stamp gan wahanol adrannau'r heddlu lleol.

Ond stamp Harry Hughes Williams sydd arnynt.

Dwi wedi gwneud y carn yn fwy o ran ohono'i fy hun drwy osod fy stamp arbennig fy hun arni.

Rhoes ei stamp yn drwm ar y cylchgrawn mewn dwy ffordd, trwy fynnu cyfraniadau cymharol fyr, bywiog, graenus (cywirai a chwtogai'n gall), a thrwy ddenu awduron ifainc i gyhoeddi ynddo.

Mae'r Frenhines yn chwarae ei rhan yn well ar stamp post.

Does dim rhaid ichi ychwaith boeni am na phapur lapio na selotêp na stamp na dosbarthu gan y bydd popeth yn cael ei lapio ichi ai gludo i ben ei daith.

Roedd stamp y Gymuned Ewropeaidd, y cylch o sêr aur ar gefndir glas i'w weld ar yr amdo - yr eironi olaf yno i bawb ei weld.

Aeth Betsan Powys ar daith drwy Gymru gyda'i rhaglen drafod ar yr etholiad, gan gadeirio'r trafodaethau gydag awdurdod a'i stamp arbennig ei hun.

Roedd ei stamp e fel nam arni; yn y bore pan oedd ei gwyneb heb ei wneud lan â phowdwr a phaent roedd e i weld fel ail wyneb dan yr un cynta; pan oedd hi wedi pinco'i hunan lan gyda'r nos roedd yn rhaid i chi edrych am y gwyneb cynta dan yr ail.

Aeth Betsan Powys ar daith drwy Gymru gydai rhaglen drafod ar yr etholiad, gan gadeirior trafodaethau gydag awdurdod ai stamp arbennig ei hun.

Ond ar ôl cyrraedd y swyddfa, efo pob stamp a llofnod bosibl, dyma ddarganfod nad oedd y person hollalluog arbennig efo'r goriad ar gael tan y prynhawn.

Ni welwyd unrhyw gerdyn yn eu plith a stamp tramor arno, gan i drefniadau'r sawl a arfaethasai fwrw'u gwyliau ym Majorca fynd i'r gwellt trwy fethiant alaethus y cwmni gwyliau.