Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

stan

stan

Ar ôl cael triniaeth at ei alcoholiaeth trodd Stan yn ddyn busnes llwyddiannus a thrwy ei gysylltiadau gyda'r cynghorydd lleol, Herbert Gwyther, a Ieuan Griffiths ar ôl hynny, llwyddodd Stan i fod yn ddyn dylanwadol iawn.

Bu bron i Stan ladd Gareth Wyn tra'n yfed a gyrru.

Mae wedi cael sawl swydd - bu'n was ffarm i Stan Bevan yn Llwynderi Fawr, bu'n borthor mewn ysbyty, bu'n ofalwr ym Mrynawelon, bu'n gweithio gyda'i ffrind gorau, Dic Deryn a bu'n borthor mewn gwesty yn Cheltenham.

Y newydd diweddara o Bradford yw fod Stan Collymore yn awr wedi ymuno â'r clwb - a hynny'n rhad ac ddim yn dilyn ei drafferthion diweddara yng Nghaerlyr.

Cafodd y gymuned gyfan sioc pan aeth Stan i fusnes gyda Reg Harries a phrynu Pwll Bach.

Rwyt ti wedi cysgu digon!" Stan McNally oedd yn gweiddi y tu allan i ddrws caban Douglas ar y llong.

Er i Ieuan Griffiths weithio'n galed iawn i ddinistrio gyrfa Stan, llwyddodd Stan i adfer ei hunan barch.

'Roedd Doreen yn ddylanwad da ar Stan er ei fod yn dal i dwyllo yn y dirgel.

Y swyddog radio ar y British Monarch oedd Stan McNally.

Oedd, roedd Douglas yn siwr y byddai Stan yn gwneud ei orau drosto.

Pan agorodd ei lygaid, cofiodd am Stan.

Yn 1984 y daeth Stan i'r cwm a hynny ar ôl iddo brynu fferm Llwynderi Fawr.

"Be ga i wneud i helpu?" gofynnodd Stan.

Somerset Maugham, T.S. Eliot a Stan Laurel.

Aeth pethau ar chwâl wrth i Stan yfed yn drwm ac i Sylvia gael affêr gyda Wayne Harries.

Yn 1993 prynodd Reg bwll glo Pwll Bach ar y cyd gyda Stan Bevan ond yn y diwedd collodd Reg y pwll i'w brif elyn, Ieuan Griffiths.