Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

steil

steil

Mae'r ffilm yn cyfuno talentau pedwar cyfarwyddwr animeiddio a phedwar steil neilltuol o animeiddio i ddod â chreadigaethau amrywiol Chaucer yn fyw.

Does neb creadigol yn nhîm Lloegr a maen nhw'n rhoir bêl i ffwrdd yn rhy hawdd oherwydd tempo a steil eu chware.

Dewislen Steil Ar y dechrau bydd arnoch eisiau defnyddio pob math o ffontiau a steil a bydd CYSGOD a thanlinellu bras mewn Ffontiau Blodeuog yn britho eich gwaith.

Eisiau dipyn o steil a byw hefo'r crachach yr oedd o.

Dwy steil wahanol o chwarae fan hyn.

Gosod Testun Pennu Steil Agorwch gopi o 'Testun - Ymarfer' sydd yn y ffolder 'Addysg PMJ'.

Wir yr go iawn fy enw i yw Wali Tomos Yn awr arbrofwch gydag ymddangosiad y testun trwy amrywio'r ffont, y steil, a'r maint.

O gymharu ag angerdd y gân gynta mae'r ail gân, syn Saesneg, yn gyferbyniad llwyr ac yn dangos bod Melys yn gallu addasu steil eu caneuon.

Yn eu ffordd a'u steil eu hunain roedd Rondol a Begw'n gymeriadau digon diddorol, ar wahan eu bod wedi mynd yn orhoff o'r ddiod.

Cyn belled ag roedd y dyn yma yn y cwestiwn roedd Cymru'n mynd i gychwyn ennill geme, a hvnny mewn steil.

Falle bydd y steil ddim yn bleser i'w wylio ond maen rhaid creu steil iddyn nhw eu hunain.

Mae Sheika wedi ennill ugain o'i 21 gornest ond gydai arddull ymosodol fe fydd yn siwtio Calzaghe yn well na steil negyddol Rick Thornbury a David Starry.

Jîns a chrys t yw ei steil a does dim mwy na llyfiad bach o golur ar ei hwyneb siriol.

Er mai gwr bychan o gorff yw'r Arglwydd - Dafydd" i Brif Ysgrifennydd y Cynulliad ac i arweinyddion y pleidiau - y mae eisoes yn llenwi ei le gan ddod a thipyn o liw a steil i'r siambr.

Gallaswn feddwl fod y bwrdd wedi ei osod yn ôl y steil ddiweddaraf, oblegid yr oedd rhai offer a gwydrau arno na allwn ddyfalu eu pwrpas.

Mwy o steil nag o fwyd.

chawsom ddod i'r tir mawr mewn steil - hofrennydd - profiad arall eto ac yn newydd i rai ohonom.

Mynd mewn steil i'r Imperial, dyna fyddai'r gorau iddo.

Ond ar y llaw arall gallai fod yn llaith ac yn ddrafftiog yn y gaeaf A dyna ichwi dystiolaeth fod gennyf ffydd nid ychydig yn y Wladwriaeth Les a'i darpariaeth dai, a minnau mor beryglus o agos i'm hoedran ymddeol, heb arlliw o fwthyn uncorn o dŷ haf na dim arall i droi iddo pan fydd raid troi o'r annedd steil ar ben stôl y gwelodd yr Eglwys yng Nghymru neu ddamwain hanes imi drigo ynddi nawr'.

Roedd o'n falch o'i dechneg ac yn wynllyd rhag i neb arall gopi%o'i steil.