Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

stiwt

stiwt

Y Stiwt eto yn lwyfan i ddoniau'r ardal.

Y STIWT - TEML GYMDEITHASOL, Meredith Edwards Wel, wel, be' sy'n mynd i ddigwydd i'r Stiwt, tybed?

Nid trwy adael i'w tlysau hel llwch yng nghypyrddau'r Stiwt y mae anrhydeddu campau bechgyn yr ardal siawns!

FEL BRENIN HEB EI GORON - Joe Charles 'Ro'n i'n meddwl y base'r Wern yn cau cyn y Stiwt'.

Dyna ddechrau cyngherddau'r corau mawr yn Stiwt - Cor Edward Jones, Cor Jonh Owen - a champweithiau megis yr 'Elijah', 'Hymn of Praise', 'The Creation'.

Ie, teml gymdeithasol oedd y Stiwt a gall fod eto.

Adeiladwyd y Stiwt mewn cyfnod di-am iawn, amser o ddiweithdra a thlodi, gwaeth o lawer na heddiw.

Gall y Stiwt fod yn ganolfan y ddrama a cherdd yn yr ochr hon o Sir Clwyd a phwy a wyr na ellir sefydlu cwmni bach proffesiynol o actorion yma a fyddai'n gwasanaethu'r gymdogaeth drwy'r ysgolion a'r neuaddau bach gwledig.

'Roedd y Stiwt yn ganolfan lle y gallai ffrindiau daro i mewn am sgwrs, gem o ddraffts neu wyddbwyll; 'roedd yn rhoi cyfle i greu diddordebau ac yn lle i feithrin talent ar fwrdd draffts, gwyddbwyll a biliards.

Mae gennyf frith gof am y Stiwt/y Meinars/Plas Mwynwyr, yn cael ei godi.

Yn y Stiwt ges i'r ymdeimlad gynta 'rioed o fod mewn 'Theatr' go iawn.

Tra pery drysau'r Stiwt dan glo nid oes fawr o obaith y digwydd hyn.

Pan berfformiwyd 'Requiem' Verdi, daeth Lubbia Wellich yr holl ffordd o Vienna i ganu yn y Stiwt.

Gwelodd Mrs Parry yr egwyddor hon ar waith droeon wrth gyfeilio i ugeiniau o gantorion byd-enwog ar lwyfan y Stiwt.

Gellir cael grantiau gan Gyngor y Celfyddydau, Cyndeithas Celfyddydau Gogledd Cymru, Cronfa Gulbelkin, cyfran o'r trethi, Cyngor Sir Clwyd, Yr Awdurdod Datblygu, ac ati, tuag at gynnal ac atgyweirio'r Stiwt.

Edwards yn ol Mrs Lottie Williams Parry pan gefais sgwrs a hi ynglyn a hanes cerddorol y Stiwt.

Dyna'n colled ni : "Mae Rhos heb y Stiwt fel brenin heb ei goron".

Wrth wrando ar y llu o atgofion a oedd gan Mrs Parry 'roedd hi'n anodd meddwl sut y gallwn ni yn Rhos oddef gweld clo ar ddrysau'r Stiwt, a bodloni ar weld canolfan gerddorol yn chwalu, a theatr fendigedig yn mynd a'i ben iddo - 'Dim ond y gorau sy'n ddigon da???'