Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

stop

stop

Gan mai dydd Gwener oedd hi roedd yn rhaid iddo roi stop ar bopeth am wyth o'r gloch (hynny yw peidio â syllu'n wag ar y bocs tra sticiai ei ddychymyg binnau i ddelw gŵyr o Bethan) a mynd ar draws y comin i nôl Catrin o'i dosbarth bale.

'Stop it!' Cododd i'r awyr fel draig lidiog, a distawodd y chwilod dan ei Iygaid tanbaid.

Pan ddaeth i wybod am berthynas Cassie a Huw ceisiodd ei gorau glas i roi stop ar y cwbl.

Peth ddigon digalon yw sylwi ar yr ymgiprys am flaenoriaeth rhwng y gwahanol deuluoedd a'r cynhennu di-stop rhyngddynt a'i gilydd.

Plas Nanhoron fydd y stop nesa'.

Caeodd y stop tap ac aeth i'r tŷ i ddweud wrth y Wraig am beidio tynnu mwy o ddŵr.

Fyddan ni fawr o dro yn rhoi stop ar ei gastiau o.

"Tell them to stop bothering you, Cuthbert, and order them off the premises!" plediodd Sharon wedyn.

Ynganais y frawddeg dair ar ddeg o weithiau cyn iddi ddweud stop ac yna dywedodd hi y frawddeg.

Fflachiodd ei ffaglen ar y gro nid nepell o'r stop lle'r eisteddai.

does dim stop ar y gwaith.

Stop)

Rhuthrodd Ifor i gau'r stop tap, a'adeg honno y gwelodd gaenan drwchus o rew fel llyn mawr ar ganol y cae.