Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

stor

stor

Wrth ffurfio ensym rhaid bod ynddi stor anferth o wybodaeth raglenedig er mwyn gallu penodi pa ddilyniant o asidiau amino sydd yn anghenrheidiol o blith llawer o wahanol drefniannau.

Yn ei hwyliau gorau nid oedd di*rrach cwmn;wr na Waldo yn y byd, a gallai ddiddanu cwmni o eneidiau hoff cytu+n am oriau â rheffyn diddiwedd o stor;au am hen gymeriadau annibynnol a hynod a adnabu.

Tyfai'r rheini ddigon ar gyfer pawb a digon i'w rhoi yn stor ar gyfer holl deuluoedd y deyrnas rhwng tymhorau.

Ymhob un o'r planhi- gion parhaol may yna stor o fwyd ar gyfer yn ail gychwyn pan ddaw'r gwanwyn yn ol i'r tir.

Mae hyn yn golygu mai dim ond dulliau ffermio isel eu gwerth y gellir eu defnyddio, megis bridio stoc, gwartheg stor, defaid a gwlân.

Yr hyn sy'n eu hachub yw'r stôr arbennig o eirfa ar waelod pob tudalen.

Unwaith eto defnyddiodd ei dechneg glodwiw o osod actorion proffesiynol ochr yn ochr â phobl leol gan ddarganfod stôr o dalent yn ei sgîl.

Ar y llaw arall, mae ymddygiad y gwr yn awgrymu y gallai unrhyw un o'r stor╦au fod yn wir.

PLANT A PHOBL IFAINC (NOFELAU A STOR¤AU) ANIFEILIAID AARON: 3.

Efallai mai'r trydydd pwynt sy'n denu sylw fu llwyddiant y farchnad gwartheg stor, a hyn unwaith yn rhagor er gwaethaf prisiau gwael cig eidion.