Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

stormydd

stormydd

Ac nid llai ysgytiol y stormydd enaid sy'n ymosod arnom pan ddaw'r gaeaf ysbrydol.

Ond nid oedd bod ar lwybr dyletswydd, meddai, yn sicrwydd na cheid stormydd.

Erbyn hynny nid angen athro oedd arnom ond "referee%, a gwnaeth Bob Edwards y gwaith hwnnw'n orchestol gan daflu ambell sylw neu gwestiwn bachog i ganol y stormydd geiriol.

Oedd, roedd o yma yn y tū gwyn hardd yma a godwyd yn hafan rhag stormydd a threialon byd.

A phan weli'n dda ganiatâu i'r stormydd ein taro ac i'r gwyntoedd ruo o'n cwmpas, fe'n gorfodir i sylweddoli pa mor wan yw nerthoedd dyn er ei holl wyddoniaeth a pha mor frau yw ein bywyd ninnau.

Fe fu cynnydd yn nifer y llongau pysgota ym Mae Caerfyrddin a rhain yn ychwanegu at brysurdeb y lle wrth ddod i mewn i gysgodi adeg stormydd a dadlwytho yr helfa bysgod.

Pan yw hi'n glawio yma mae'n glawio am ddyddiau gyda'r stormydd mwyaf anhygoed.

Y gaeaf yw'r tymor anodd, dyddiau byr, oerni, stormydd a phrinder bwyd, y rhain i gyd yn tocio yr hen a'r gweiniaid.

Er gwaethaf stormydd, ar daith bywyd fe ddaw pelydrau o heulwen a chariad o hyd i'n goleuo a'n cysuro.

Byddai'n stormydd o bob cyfeiriad.

Byddai pysgotwyr yr ynys yn peryglu eu bywydau mewn corwyntoedd a stormydd enbyd, ac yn y ddeunawfed ganrif cyrchai smyglwyr i lawer traethell unig ac anghysbell i lanio eu nwyddau anghyfreithlon.