Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

stumog

stumog

Roedd ofn yn cnoi yng ngwaelod ei stumog.

Darganfu'r patholegydd wedyn nad canser oedd arni ond wlser stumog a dorrodd trwodd i'r pancreas - peth digon rhwydd i'w wella.

Teimlais wedi darllen The Ascent of Everest y gallasai'r cyfeiriadau at fwyd yn hwnnw fod yn help i ddyn gwan ei stumog i adfeddiannu ei archwaeth.

Mae wedi cael anaf i'w stumog.

"Wel," medd y milwr gan dynnu ei gleddyf o'r wain, "efallai ei fod yn farw, ond gwell i mi wneud yn siŵr," Mae'n codi'r cleddyf uwch ei ben ac ar fin dy drywanu pan wyt yn troi'n sydyn, yn codi dy goesau ac yn ei gicio yn ei stumog.

Trodd stumog Jabas wrth glywed ei dad yn syrio a chowtowio i un oedd wedi dwyn ei le angori.

tipyn o boen yn fy stumog y dyddia dwytha' 'ma.' 'Stumog ne' beidio .

Daeth y meddyg, syllodd yn drist arni a daeth ataf i ystafell arall gan ddweud: Mae'n ofnadwy o ddrwg gennyf am hyn ond peidiwch â disgwyl medru cadw'r beth fach lawer yn hwy." "Fedrwch chi ddim rhoi rhywbeth bach i godi ei stumog?" gofynnais ymhen ysbaid.

Yr oedd fy stumog i'n dechrau troi, ac er mwyn rhoi taw ar Jini am ennyd, dywedais, 'Allwch chi ddim dod o hyd i eira llynedd, heb sôn am ei bwyso!

stumog tost ...

Teimlai yn rhy uchel ei stumog i gydnabod hynny wrth neb o'r helwyr.

Nid oedd dim tebyg i stumog lawn am roi asgwrn cefn i ddyn.

Bu pyliau o'r pib arno ers iddo godi a'r peth cyntaf a wnaeth, fel bob bore bellech, oedd treulio bron i chwarter awr yn y ty bach yn chwydu beil melynrwydd o bwll ei stumog.

Maen nhw, yr arbenigwyr, yn ceisio profi fod a wnelo dagrau, neu brinder dagrau, ag ambell salwch, yn arbennig briwiau stumog.

Roedd y drewdod yn annioddefol, yn sur ac yn fel r yr un pryd, a theimlodd Vera ei stumog yn dechrau troi.

Roedd hyn yn golygu fod y chwarren ger y stumog (spleen) wedi ei hanafu.

Bob tro y gwelai Niclas yn gwisgo'r dilledyn, fe fyddai'r patrwm yn ei stumog.

Aeth yn ei ôl i'w wely gyda'i stumog yn grampiau poenus ac roedd ei holl gorff yn ddolurus fel pe bai wedi cael andros o gweir.