Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

stwff

stwff

Mi fyddai'n eli i galon unrhyw ddarpar unben.' 'Ond 'dydi o ddim yn stwff i'w ganfasio.

Dyna fe, ddarllenydd - yn llafn main, tal, teneu, gwledig, - mewn gwisg ddiaddurn a digon cyffredin yn dyfod trwy ddrws y capel - am dano y mae coat winlliw o frethyn gwlad wedi ei wau yn lled fras, a hono wedi gweled ei dyddiau goreu; ac oblegid ei fod wedi tyfu ar ol ei chael, edrychai yn fer a chwta - gwasgod o stwff ac un rhes o fotymau yn cau i fynu yn y glos am ddolen ei gadach India oedd yn dorch am ei wddf - llodrau o ffustian rhesog; a phar o esgidiau mawrion cryfion, gyda dwbl wadnau am ei draed, wedi eu pedoli yn ol ac yn mlaen; a'u llenwi â hoelion, ac ymylau hoelion y rhesau allanol yn amgylchu ymyl y gwadnau, fel y gallesid tybio y buasai eu cario yn ddigon o faich i unrhyw ddyn, heb sôn am gerdded ynddynt.

Meddai Eirlys: "Mae pobl yn dod o bobman i brynu baco yma am eu bod yn fwy hoff ohono na'r stwff sydd wedi ei bacio'n barod, er ein bod yn gwerthu hwnnw hefyd.

Deg allan o ddeg i Stwff - casgliad arbennig o draciau gan feistri ac arloeswyr y sin dub yng Nghymru.

Er na fydd eu record hir, Stwff, yn apelio at bawb, mae'r amrywiaeth yn sicr o blesio'r rhai hynny sy'n mwynhau cerddoriaeth heb gitars a drymiau diddiwedd.

Stwff trwm iawn.

Mi wnaeth y stwff yna roddodd Dr Jones imi tyd o Ies.

Roedd hi wedi plastro rhyw stwff gwyn anghynnes ar ei chroen cyn mynd i'w gwely ac edrychai ei phen fel coedwig o gyrlars pigog.

Mae dechrau'r gân yn arbennig yn gwneud i rywun feddwl am stwff cynharaf Cerys a'r criw, ac mae'r modd mae llais Gethin yn symud o un uchelseinydd i'r llall yn effeithiol tu hwnt.

Undeg pedwar o draciau sydd ar Stwff gyda phob trac yn sefyll ar ei ben ei hun.

Fedrwn ni ddim peidio â son am gyfraniadau Lauren Bentham a Geraint Jarman i Stwff.

Ar y llaw arall maent yn gorfod bwyta mwy, er mwyn cadw tymhered eu corff yn wastad, a hefyd i gynhyrchu ceratin, sef stwff i gynnal y plu.

Mae rhai yn mynd gymaint dros ben llestri nes eu bod nhw, i siocled, yr hyn oedd Dafydd ap Gwilym i ferchaid, ac yn byw ar y stwff i bob pwrpas.