Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

swigod

swigod

Clwstwr o ffrwythau mewn difri yw pob mwyaren, ffurf sydd wrth fodd y mân deloriaid sydd yn datgymalu'r swigod bach du fesul un tra'n cymryd seibiant ar eu taith mudol ym mis Medi.

Cryfder haenennau sebon Y farn gyffredinol yw fod haenennau sebon a swigod yn bethau brau.

Peth arall sy'n ymestyn oes swigod yw lleithder.

Ar ben y grisiau hongiai un lamp drydan wan o'r nenfwd gan daflu goleuni melyn ar y paent a godai'n swigod gwlyb ymhob man.

Nid yw'r arbrofion efo swigod yn gweithio cystal ar ddiwrnodau sych, poeth.

Y tro yma arbrofwn efo haenennau sebon a swigod.

Nid yw swigod yn para'n hir iawn oherwydd bod dŵr yn anweddu o'u harwynebedd.

Mi fuo yno am flynyddoedd, y pwll tar, a phan oedd hi'n boeth, roedd yna gannoedd o swigod ar ei wynab o, ac mi fyddan ni'n eu clecian nhw hefo piga drain." "Ffendiodd rhywun pwy wnaeth?" "Naddo.

A fyddai swigod yn gwneud yr un peth?

Hefyd, fe fydd priddoedd alcalaidd iawn yn hisian yn swigod pan gant eu profi a finegr.

Mae'n debyg mai amddiffynfa i'r larfa rhag rheibwyr ac i'w gadw'n llaith mewn math o fath swigod moethus tra bo'n gwledda'n awchus ar sydd y planhigyn.

Mae ychwanegu 'glycerine' i'r toddiannau yma'n ymestyn oes y swigod trwy rwystro'r anweddiad yma.