Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

swildod

swildod

Efallai fod peth ofn a swildod o dan yr wyneb, ond adlais yr her sy'n aros.

'Roedd Huana yn ferch hardd ond na fyddai byth yn codi'i phen oddi ar y ddaear un ai o swildod rhag i'r haul edrych arni neu o euogrwydd rhag i rywrai o'r llys edliw ei throsedd iddi.

Yn y diwedd, er gwaethaf swildod, datgorciwyd fy mhotel benedictine, a llifodd ar hyd ac ar led, y licar yn un ffiz o gwestiynau tebyg i'r rhai oedd wedi fy meddwi ar galeri Capel Seilo.

Does dim swildod na ffug, ond mae yma wit, mae yma ddeallusrwydd ac mae yma ddawn i sylwi.

Roedd hon yn ffordd dda i beri i blant fwrw eu swildod a magu hyder i sefyll o flaen pobol.

Am y tro, fe wnawn ni anghofio ein bod ni yma i fwrw'n swildod fel pâr priod.

'Ond rhaid i mi wneud rhywbeth ynglŷn a'r swildod 'ma.

Wrth gerdded ar ei ôl ar hyd yr ysgol, doeddwn i'n gweld neb, ond mi wyddwn fod llygaid degau o blant arnaf, a theimlwn fy wyneb yn llosgi'n dân gan swildod.