Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

swnian

swnian

Roedd o wedi dechrau swnian cyn iddynt gyrraedd y draffordd, ond roedd Carol wedi llwyddo i'w ddiddanu trwy estyn ambell lyfr neu degan iddo o'r bag wrth ei hochr.

'Roedd ffrind i mi o Ddolgellau eisoes wedi mynd yna, ac wedi bod yn swnian arna i i fynd drosodd.

Eisoes mae yna swnian ynglyn â chost a thrafferth a phethau felly.

'R oeddem yn swnian yn bamaus ar y cynghorwyr hynny a oedd ar yr Is-bwyllgor Ysgolion Cynradd i ailfeddwl.

P'run bynnag, dal i swnian ar y cynghorwyr fu'n rhaid i ni, a thybiaf ein bod wedi gweld neu gysylltu â phob cynghorydd o Landudno i Borthmadog ac i lawr Ben Uyn, ar wahân i ryw ddau neu dri.