Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

sycharth

sycharth

'Na gwall, na newyn, na gwarth, Na syched fyth yn Sycharth.'

Cyfrifiaduron Sycharth - Safwe sy'n llawn o lenyddiaeth i blant ac oedolion.

Mae rhodd i bawb a ddaw i Sycharth.

Wrth iddo nesu at Sycharth mae Iolo Goch yn gweld llys hardd ar ben bryn glas.

O fewn ugain mlynedd roedd Sycharth wedi'i ddinistrio yn llwyr.

Un o'r cerddi enwocaf yw un Iolo Goch yn disgrifio llys Sycharth ym Mhowys.

Yn awr, ag yntau tua deg ar hugain oed, mae'n barod i fwynhau bywyd moethus gyda'i deulu yn ei lys dymunol yn Sycharth.

Pam roedd Owain ei hun yn barod i adael ei deulu a'i gartref cysurus yn Sycharth i fentro byw fel herwr a gwrthryfelwr?

Yn ôl disgrifiad manwl Iolo mae'n amlwg fod Sycharth yn llys deniadol iawn.

Adfeilion Sycharth, Powys, o'r awyr

Ymhen blynyddoedd daeth y naw tŷ hyn o dan yr un to, fel y digwyddodd yn Sycharth, Mae'r gwydr lliw yn y ffenestri yn denu sylw Iolo hefyd.

Mewn llythyr at ei dad, y Brenin Harri IV, disgrifia'r tywysog sut y teithiodd tuag at Sycharth a 'phan gyrhaeddon ni, nid oedd yr un enaid byw i'w weld, ac felly llosgon ni'r llys cyfan yn ulw.' Rydym ni'n ffodus heddiw fod Iolo Goch wedi disgrifio'r llys hwn o'r Oesoedd Canol mor fanwl cyn iddo ddiflannu am byth.

Cyfrifiaduron Sycharth, cwmni meddalwedd, cyhoeddwyr digidol o safon.