Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

sychder

sychder

Mae'r adroddiad yn argymell cynnal cronfeydd bwyd mewn ardaloedd sy'n dueddol o ddioddef oherwydd sychder, a sicrhau bod yna system effeithiol i ddosbarthu'r bwyd pan fo angen.

y sychder yn Ethiopia a'r Swdan yn ddiweddar) ac unrhyw newidiadau yng ngherrynt y moroedd.

Glaw ym Mai, sychder ym Mehefin.

Y cyfnod hwyaf o sychder ers 1767.

Ond bellach, y mae hi eto'n teyrnasu, heb ei diorseddu gan na sychder y llynedd na dathliadau Jiwbili Arian plant dynion, eleni.

Os nad oes dŵr daear araf oherwydd nad oes modd i ddŵr dreiddio drwy'r graig gallai'r afon sychu mewn cyfnodau o sychder.

Cyfnod o sychder mewn haf twym.

Os yw llefydd a allai fod yn ffrwythlon yn dal i ddirywio, pa obaith sydd gan ardaloedd y sychder mawr?

Prydain yn dioddef ei sychder gwaethaf ers 1745.

Amhosibl yw anwybyddu, i enwi ond ychydig, y sychder a'r rhyfeloedd yn Eritrea, Ethiopia, Swdan a Somalia; trychinebau Bopal, yr Exon Valdes a'r Braer, dylanwad damweiniau Chernobyl a Three Mile Island, y twll yn yr haenen Osôn, coedwigoedd diflanedig Brasil a Bafaria, llifogydd Bangladesh ac felly ymlaen.

Roedd hi'n wir mai sychder mawr oedd yn rhannol gyfrifol am y newyn hwn hefyd.