Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

sylweddau

sylweddau

Pwnc llosg arall a gafodd sylw manwl ar y rhaglen hon oedd lefel syfrdanol amddifadedd mewn rhai ardaloedd gwledig a phroblem camddefnyddio alcohol, cyffuriau a sylweddau - pynciau a gysylltir yn amlach na pheidio ag ardaloedd trefol.

Gan ei bod yn bosibl mesur y pelydriad a oedd yn deillio o'r elfen ymbelydrol, gwelwyd posibiliadau defnyddio'r elfen fel modd i ddilyn metabolaeth gwahanol sylweddau o fewn y corff dynol.

Trefniadau diogel ar gyfer defnyddio, trin, storio a chludo nwyddau, deunyddiau a sylweddau.

Yn ddiweddar mae gwyddonwyr wedi dadansoddi gwreiddiau a dail betys a chael ynddynt rai sylweddau anhysbys ynghyd â ffibr, haearn, caliwm, potasiwm, y fitaminau A, C a nifer o'r cymhlyg B, gyda'r dail yn arbennig o gyfoethog mewn haearn a fitamin A.

Mae gwrteithiau'n rhoi sylweddau cemegol sy'n angenrheidiol i blanhigion dyfu.

Ond rheola'r proffwydi yn rhinwedd yr afael gadarnach sydd ganddynt ar y sylweddau, yn rhunwedd eu gallu i dreiddio i mewn i'r sylwedd a'i amgyffred.

Wedi i'r ddihangfa a wnaeth o sylweddau ei fore oes fethu--nid ffansi%au iddo ef--un peth a allai ei wneud a fuasai'n sicr o'i alluogi i wynebu'r byd yn ei gysgod--gwneud arian.

Gall y ffwng dderbyn maeth o sylweddau organic marw yn y pridd a'i drosglwyddo i'r tegeirian.

Yn y llyfr hwn, byddwn yn ymchwilio i rai sylweddau cemegol y gellir eu gweld yn y cartref.

Y mae asidau ac alcaliau yn sylweddau cemegol pwysig.