Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

tanc

tanc

(c) Ceisiadau a gweithrediadau amrywiol a ddirprwywyd i'r Prif Swyddog Cynllunio CYFLWYNWYD er gwybodaeth adroddiad y Prif Swyddog Cynllunio iddo:- (i) Ganiatau'r ceisiadau canlynol dan yr amodau a nodir ar eu cyfer yn y Gofrestr Ceisiadau:- Cais llawn - adeiladu modurdy/ gweithdy preifat Cais llawn - estyniad ochr unllawr to brig i dŷ Cais llawn - estyniad cefn deulawr to brig i dŷ Cais llawn - estyniad unllawr i fwthyn a lleoli tanc nwy Cais llawn (diwygiedig) - estyniad unllawr i dŷ yn cynnwys modurdy Cais llawn - estyniad cefn unllawr i ffermdy Cais llawn - estyniad llawr cyntaf i dŷ i greu darpariaeth ar gyfer person anabl a modurdy newydd.

Y tro diwethaf, bu'n rhaid cadw trefn drwy ddefnyddio tanc a gipiwyd gan Fudiad Cenedlaethol Somalia oddi wrth fyddin y wlad honno.

Yna byddwn i'n gwneud lot o arbrofion yn y tanc a bydd y cwch yn dechrau cael ei adeiladu ym mis Tachwedd.

Eiliad yn ddiweddarach ac roedd y tanc dŵr poeth yn y cwpwrdd wrth y stôf wedi chwythu!

Y tanc yn ymddangos am y tro cyntaf.

Ceisiodd eu mam eu lonni trwy chwarae eu hoff gase/ t, Tomos y Tanc, ond aeth hi'n gymaint o ffrae rhwng y ddau fel na chlywent y tâp.

Mynnodd Capten Rogers ymuno yn y chwilio ac ni fu fawr o dro cyn dod o hyd i'r wersyllfa lle'r oedd y tanc tanddaearol Oddi yno dilynodd traciwr o Arab y trywydd nes taro ar y dynion yn eu trybini annisgwyl.