Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

tapiau

tapiau

Trodd y tapiau a chododd y stem o'r dŵr chwilboeth ar amrantiad.

Tapiau sain a fideo

Erbyn hyn, yn arbennig trwy gyfrwng y teledydd a pheiriannau chwarae tapiau a recordiau, y mae rhyw fath o brofiad dinesig yn bell- gyrhaeddol iawn.

Siop cerddoriaeth gyffredinol yn gwerthu copiau cerdd, crynoddisgiau, tapiau ac offerynnau.

'Mewn gwirionedd, prin yw'r tapiau roc sy'n cael eu rhyddhau erbyn hyn sydd heb drac gan Criw Byw arnyn nhw.

Fel rhan o'r broses o godi ymwybyddiaeth ymhlith ieuenctid ac oedolion yr ydym wedi darparu tapiau sain o gerddoriaeth Gymraeg gyfoes i dafarndai a chlybiau'r ardal i'w chwarae fel cerddoriaeth cefndir.

y berthynas â'r Cwricwlwm Cenedlaethol strategaethau dysgu diogelwch mewn labordai asesiadau ac arholiadau adnoddau, megis rhaglenni cyfrifiadur, tapiau fideo etc.

Tapiau dwr oer tu allan - dim ystafell molchi o gwbl tu mewn.

Y mae tapiau sain yn ychwanegu dimensiwn pwysig arall trwy ein galluogi i glywed y bobl eu hunain yn disgrifio eu hamgylchedd a'u problemau.

Ar y dechrau, y drefn oedd fod Ankst yn mynd at artistiaid i'w gwahodd i recordio; erbyn hyn, maent yn derbyn tapiau demo gan grwpiau newydd yn ogystal â meithrin perthynas barhaol gyda'r artistiaid sydd eisoes ganddynt.

Wrth gwrs mae yna broblem fechan o allforio'r tapiau fideo, ond stori arall yw honno!

Erbyn hyn, mae'r cwmni wedi mabwysiadu trefn o ddefnyddio tapiau rhaglenni teledu lle mae hynny'n bosib.

Mae ansawdd y tapiau o safon uchel iawn.'