Llyfrgell Home Page Contents

Llyfrgell Owen Phrasebank

tasa

tasa

'Tasa'r drws 'na'n agor rŵan, fedrach chi ddim cerddad allan drwyddo fo heb dynnu sylw hanner y byd.'

Ac fel tasa hyn ddim yn ddigon, roedd y Sbaenwyr ar Ffrancwyr nad oeddynt mewn dosbarthiadau'n arbenigo mewn sgio dros fy sgis, fy nharo hefo'u polion a gwneud swn llithro fel 'avalanche' y tu ol i mi.

Ond wedyn tasa fo'n hen, fasa fo ddim yn ca'l gyrru moped!

'Tasa fo'n werth 'i ddarbwyllo ella byddwn i'n rhoi cynnig arni.

''Fasa 'rhen dlawd yn medru hel y ffers 'tasa hi'n cal benthyg pynsiar gin y Paraffîn.' Daeth yn dro i'r wraig anwybyddu sylw'r gwr a cherddodd yn fân ac yn fuan i gyfeiriad y gegin allan.

Buasai fy ffrind Goldwater wrth ei fodd tasa fo yma rwan." Erbyn hyn roedd y pebyll wedi eu gosod a'r tegell ar y tân - a dim eiliad yn rhy fuan.

Mi fuasai Gruff ddiniwad yn troi yn i wely tasa fo'n sylweddoli hanner y petha rydw i'n gorfod eu darllen, i ddim ond dallt chwartar sgwrs yr hogan fach yna sy'n pwyso'r botyma ar wynab Mamon yn Kwiks.

fasan nhw byth wedi dod â ni yma tasa 'na ryw siawns o hynny, paid â phoeni.

Erbyn y pumed ty bwyta, a'r galon yn reit uchel, fasa hi ddim gwahaniaeth gen i tasa'n rhaid bwyta yng nghwmni llond ystafell o greaduriaid o blaned arall ar nos Calan!

A dweud y gwir fyddai ddim gwahaniaeth gen i tasa Gruff 'i hun yn dangos chydig bach mwy o ddiddordeb.

A'r noson wedyn - fel pe tasa rhywbath yn mynnu bod - roeddwn i yn nhe parti yr hen bobol, ac mi roedd yno eitha sglats hefyd.

'Tasa hi'n ola' dydd a finna' ar 'y nhraed, mi faswn i'n 'nabod Pen Cilan 'ma fel cefn fy llaw.' 'Wel diawl, gwaeddwch os gwelwch chi o yn rwla.' 'Mi 'na i, Ifan Ifans.' Oherwydd eu difyrrwch wrth weld hwch a'i pherchennog yn eistedd yn y sêt flaen bu'r teithwyr yn hir cyn sylweddoli bod y Paraffîn wedi cymryd tac gwahanol a'u bod bellach yn pellhau oddi wrth y pictiwrs yn hytrach na dynesu ato.

Torri 'ngwallt i heb yngan gair, dim ond gwenu a chrechwenu'n y drych wrth ddefnyddio'r siswrn obeutu 'nghluste i, ac esgus holi'n ddifrifol pa liw oedd 'y ngwaed i; gwaed 'nigar' - fel tasa fe'n gweud 'gŵr bonheddig' neu 'Gymro' neu 'Sais'.

'Tasa fo wedi gofyn imi fabwysiadu enw'r Gŵr Drwg ei hun mi faswn wedi cytuno er mwyn cael cyhoeddiad i'r Capel Mawr.

Pan ymwelodd Cortez Fawr â llys y Brenin Montezuma - un arall fydda'n gorfod byw heb ei swpar tasa fo'n byw yn tū ni - gwelodd fod hwnnw'n yfed hanner can cwpanaid o siocled y dydd.

A syllu, syllu ar eiria'r daflen, geiria caled ar y gwyn llyfn, fel tasa dal i sbio'n mynd i ddileu'r geiriau neu yn newid yr enw i enw rywun arall y medran ni yn haws ei sbario.

Tasa hi ryw dro yn fy nghynnig i, mi faswn yn brwydro i'r pen.

Tasa ganddi hi warthag 'run fath â s'gynnan ni fasa dim rhaid iddi hi.

Mae un reol euraidd ar y 'Piste', sef - gwyliwch y sgiwyr araf a'r rhai sy'n is na chi - ond doedd neb fel tasa' nhw wedi clywed amdani hi yma.

Ond 'tasa gennych chi enw gwerth 'i gyhoeddi, mi fyddai pawb yn siwr o wrando.' Wedyn, dyna fo'n dechrau arni i gynllunio fy holl yrfa.

Ond dwi'n saff, tasa hi wedi trio cerdded allan efo babi y basa rhywun wedi ei rhwystro."

fel tasa rhywun newydd ei golli." "A'r cŷn yn y cyntedd," torrodd Olwen ar draws.